dr. Urban Kordeš

profesor kognitivne znanosti, Univerza v Ljubljani

Prof. dr. Urban Kordeš je profesor kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani, kjer trenutno deluje kot vodja programa kognitivne znanosti. Diplomiral je iz matematične fizike in doktoriral iz filozofije kognitivne znanosti. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo poglobljene empirične fenomenološke raziskave, nevrofenomenologijo, kibernetiko drugega reda, kolaborativno ustvarjanje znanja ter epistemična in metodološka vprašanja v raziskavah netrivialnih sistemov. Urban meni, da bi urjenje veščine introspekcije in kasnejšega prvoosebnega poročanja moralo postati eno bistvenih raziskovalnih orodij kognitivne znanosti. Vodi raziskovalno skupino z vzdevkom »Observatorij«, katere cilj je sistematična praksa in kritično preučevanje refleksije.