Tomaž Ovsenik

Poslovni trener

Tomaž Ovsenik je poslovni trener in svetovalec z bogatimi izkušnjami s področja marketinškega komuniciranja, oblikovanja marketinških strategij, prodaje in vzpostavljanja dolgoročnih poslovnih odnosov. Svojo karierno pot je začel v marketinških agencijah, sprva kot kreativec, nadaljeval pa v vlogi vodje oddelka za oglaševanje in ustvarjanje novih blagovnih znamk. Tomaž se je s svojim širokim znanjem in večletnimi izkušnjami s področij marketinga, prodaje, pogajanj, svetovanja in javnega nastopanja odločil svojo karierno pot usmeriti v pomoč podjetjem na področju motiviranosti in zavzetosti zaposlenih. S svojim sproščenim načinom zna ljudem na enostaven način približati temeljne komunikacijske, prodajne in vodstvene veščine.

Sprejemajte odločitve racionalno, ne čustveno

Četrtek- 17. september | 15.15

V vsakodnevnem delovnem ritmu smo neprestano podvrženi odločanju. V fokusiranju za čim večjo učinkovitostjo se od nas v istem času pričakuje več, bolje, pravilneje. Velikokrat se od nas terja, da praktično v trenutku sprejmemo pomembno odločitev. Na kakšen način se takrat odzvati, katero odločitev sprejeti, koga poslušati: svoja čustva, svoje srce ali svoj razum? Kdo ima bolj prav? Na predavanju bomo osvetlili pomen prisotnosti čustev in razuma v procesu odločanja, izpostavili bomo nekaj tehnik za lažje sprejemanje odločitev.