mag. Marko Zidanšek

[ direktor ]

Mag. Marko Zidanšek je od leta 2005 direktor v družbi za ravnanje z odpadki Simbio, kjer dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov opravlja družba oz. javno podjetje v 12 občinah, dejavnost gospodarske javne službe ravnanja z odpadki pa v 24 občinah in širše. Med leti 1998 in 2018 je bil mestni svetnik Mestne občine Celje, v treh mandatih tudi celjski podžupan, v četrtem in petem pa pooblaščenec župana Mestne občine Celje. Sodeloval pri razvoju projekta RCERO I in nadaljevanju projekta RCERO II.

Magister znanosti s področja državnih in evropskih študij (2007, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije Brdo pri Kranju). Leta 2002 diplomiral na Visoki upravni šoli v Ljubljani (zdaj Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo), smer javna uprava, in pridobil strokovni naziv diplomirani upravni organizator. Leta 2004 opravil strokovni izpit iz upravnega postopka, leta 2006 usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

[ Releated Sessions ]

All Sessions by mag. Marko Zidanšek