Franka Bertoncelj

[ Psihologinja, predavateljica, svetovalka in coach ]

Franka Bertoncelj je univerzitetna diplomirana psihologinja, magistrica psiholoških znanosti organizacijske in klinične
psihologije, predavateljica, poslovna in osebna svetovalka, coach.
Je samostojna svetovalka za izobraževanje in razvoj zaposlenih. Vodi seminarje, delavnice in
komunikacijske treninge (vodenje, motiviranje, profesionalno poslovno komuniciranje, reševanje
konfliktov, komunikacija s težavnimi sogovorniki, timsko delo, obvladovanje stresa, time
management, …).
Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije, izbora perspektivnih kadrov
in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi raziskav organizacijske klime
in kulture, stilov in kompetenc vodenja ter zadovoljstva kupcev oz. uporabnikov.
Vodi coachinge za vodje in sodelavce ter individualno psihološko svetovanje za posameznike.

[ Releated Sessions ]

All Sessions by Franka Bertoncelj