Silva Koritnik Rakela

Strokovnjakinja za računovodenje

Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon. je strokovno znanje pridobila na področju informatike, ocenjevanja podjetij in revizije. Za udejanjanje svojih ciljev pa je dopolnjevala znanje na področju NLP in andragogike. Zadnjih nekaj let se posveča predvsem izobraževanju.
V Izobraževalni hiši Cilj, d.o.o. skrbno bdi nad razvojem e-izobraževalnih vsebin s področja davkov in računovodenja, ki so namenjene tako računovodskim strokovnjakom kot vsem, ki potrebujejo osnovno znanje na teh področjih. Je velika zagovornica izobraževalnega modela ‘obrnjenih razredov’ (angl. Flipped classroom), ki zagotavlja udeležencem učna gradiva za samostojno učenje že pred srečanji v živo, ki so nato namenjena diskusiji in izmenjavi mnenj z drugimi udeleženci.

Branje in razumevanje računovodskih izkazov podjetij

Spoznali boste dva osnovna računovodska izkaza: bilanco stanja, ki vsebuje podatke o premoženju podjetja ter o tem, na kakšnih virih to premoženje temelji, in izkaz poslovnega izida, ki pa nam pove, kako uspešno je bilo podjetje v posameznem obdobju. S tem znanjem boste samozavestne ob pogovoru katerimkoli računovodjo ali menedžmentom.