Sandra Bohinec Gorjak

Komunikologinja, NLP coach, NLP trener, predavateljica

Sandra Bohinec Gorjak je diplomirana komunikologinja, s specializacijo s področja trženja in odnosov z javnostmi. Je mednarodno licencirana NLP trenerka in NLP coachinja, članica profesionalnega strokovnega združenja coachev ICF (International Coaching Federation) in certificirana CoachHub coachinja. Že več kot dvajset let izvaja treninge in seminarje za mnoge organizacije iz Slovenije in tujine o učinkoviti poslovni komunikaciji, reševanju konfliktov, motivaciji, timskem delu, poslovnem coachingu. Vrsto let uspešno sodeluje kot izvajalka delavnic z Andragoškim centrom Slovenije. Sodeluje z Mednarodno šolo napredne transcendentalne hipnoterapije, kjer pokriva področje pragmalingvistike govora za hipnoterapevte. V javnoveljavnih izobraževalnih programih za višje šole pokriva področje poslovne komunikacije. V vodstvenem in operativnem poslu ima bogate izkušnje in dolgoletno uspešno kariero kot direktorica Centra ARISA, ki se ukvarja z izobraževalno in svetovalno dejavnostjo, projektnim managementom, managementom dogodkov, razvojem teamov ter poslovnim in osebnim coachingom. Dodatno se je izobraževala in izpopolnjevala v tujini, in sicer v Avstriji, Združenih državah, Angliji, Italiji in Peruju. Raziskuje koncepte kot so pozitivna psihologija, »Servant Leadership«, »Collaborational Leadership«, »Clean Language«, psiholingvistika in delovanje moči besed ter teorijo družbene komunikacije. Je dolgoletna sodelavka mednarodno uveljavljenega NLP trenerja in antropologa iz ZDA Toma Besta (NLP Institute Texas). Njena predavanja so dinamična, odkrita, profesionalna in poglobljena z izostrenim občutkom za udeležence.

Rastite s kolegialnim coachingom – prenos znanja med sodelavci

Kolegialni coaching je metoda vzajemnega podpiranja zaposlenih po načelih coachinga. Potem ko pridobijo osnovne veščine coachinga, zaposleni med seboj izvajajo coaching, kar jim je v oporo pri odpravljanju zaskrbljenosti, dilem in negotovosti, prispeva pa tudi k aktivnemu in iznajdljivemu iskanju poslovnih rešitev, skrbi za prenos znanja in sodelovanja med zaposlenimi, krepi povezovanje ter viša nabor kompetenc. Zaposleni gradijo zaupanje v lastne potenciale in osebni razcvet. Zmorejo odreagirati v podporo drug drugemu in so tako bolje pripravljeni na prihodnost. Na predavanju bomo spregovorili o tem, kako ga izvajamo ter ga tudi praktično in izkustveno doživeli.