Sandra Bohinec Gorjak

Komunikologinja, NLP coach, NLP trener, predavateljica

Sandra Bohinec Gorjak je diplomirana komunikologinja, s specializacijo s področja trženja in odnosov z javnostmi. Je mednarodno licencirana NLP trenerka in NLP coachinja, članica profesionalnega strokovnega združenja coachev ICF (International Coaching Federation) in certificirana CoachHub coachinja. Že več kot dvajset let izvaja treninge in seminarje za mnoge organizacije iz Slovenije in tujine o učinkoviti poslovni komunikaciji, reševanju konfliktov, motivaciji, timskem delu, poslovnem coachingu. Vrsto let uspešno sodeluje kot izvajalka delavnic z Andragoškim centrom Slovenije. Sodeluje z Mednarodno šolo napredne transcendentalne hipnoterapije, kjer pokriva področje pragmalingvistike govora za hipnoterapevte. V javnoveljavnih izobraževalnih programih za višje šole pokriva področje poslovne komunikacije. V vodstvenem in operativnem poslu ima bogate izkušnje in dolgoletno uspešno kariero kot direktorica Centra ARISA, ki se ukvarja z izobraževalno in svetovalno dejavnostjo, projektnim managementom, managementom dogodkov, razvojem teamov ter poslovnim in osebnim coachingom. Dodatno se je izobraževala in izpopolnjevala v tujini, in sicer v Avstriji, Združenih državah, Angliji, Italiji in Peruju. Raziskuje koncepte kot so pozitivna psihologija, »Servant Leadership«, »Collaborational Leadership«, »Clean Language«, psiholingvistika in delovanje moči besed ter teorijo družbene komunikacije. Je dolgoletna sodelavka mednarodno uveljavljenega NLP trenerja in antropologa iz ZDA Toma Besta (NLP Institute Texas). Njena predavanja so dinamična, odkrita, profesionalna in poglobljena z izostrenim občutkom za udeležence.

Upravljanje sprememb in reševanje problemov z močjo osebne naravnanosti

Četrtek – 17. september | 10.00

Za uspešno opravljanje dela v podpori menedžmentu, je sodelovanje kot poslovna kompetenca ključen gradnik za uspešnost podjetja. Kako je še sploh mogoče sodelovati v individualizem usmerjeni družbi, polni turbulentnih sprememb ter nenehni izpostavljenosti najrazličnejšim izzivom? V tako opisanem vrtincu poslovnega vsakdanjika, so zaposleni v podpori menedžmentu ključni upravljavci komunikacijskih poti med vodji in ostalimi zaposlenimi. Spoznali bomo veščine, kako spremeniti nezaželena čustva in vedenja z uporabo čiste energije osebnosti, kako upravljati z energijo, ki aktivira modrost in kako se izzivalna energija ega razlikuje od povezovalne energije, ki se nahaja v vsakomur od nas.