Renata Kosec

Podžupanja občine Domžale

Renata Kosec je bila novembra 2014 imenovana za poklicno podžupanjo Občine Domžale. S svojim delom pokriva različna delovna področja Občine Domžale, posebno pozornost namenja večjim investicijskim projektom, odnosom z javnostmi, problematiki starejših, mladih in drugih ranljivih skupin, kriznemu komuniciranju, snovanju novih projektov, organizaciji večjih dogodkov in prireditev, ipd. Vodi različne komisije in delovna telesa, poleg tega je članica Štaba Civilne zaščite Občine Domžale, zadolžena za odnose z javnostmi.

Na Fakulteti za družbene vede je leta 2010 zaključila znanstveni, magistrski študij iz smeri obramboslovja. Njena  prva redna zaposlitev je bila na Občini Domžale. Po zaključenem pripravništvu je delo nadaljevala kot svetovalka na področjih zaščite in reševanja, neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov, kasneje pa kot višja svetovalka za odnose z javnostmi.

Okrogla miza z direktorji: Kaj menedžment pričakuje od podpore?

Sobota – 19. september | 11.00

Pogovor vodi Suzi Asfour, predsednica ZKTPSS.