Adma - Polona Požgan

Polona Požgan

mednarodno certificirana managerka delovne sreče


Polona Požgan je že 22 let medijsko izpostavljena predavateljica komunikacije in retorike,
ki na svojih predavanjih s poslušalci na energičen in motivacijski način deli svoje znanje,
izkušnje in zgodbe. Dobršnemu delu javnosti je znana tudi kot radijska moderatorka in
televizijska voditeljica,v zadnjem letu pa je svoje znanje in izkušnje posreduje tudi preko on-
line tečajev, treningov in seminarjev.