Nežika Erzetič Drnovšek

vodja zdravstvene administracije, Splošna bolnišnica Nova Gorica

Nežika Erzetič Drnovšek se je leta 2004 zaposlila v Splošni bolnišnici Nova Gorica kot zdravstvena administratorka. Kljub temu, da je v tej vlogi spoznala večino oddelkov v bolnišnici, ji je največji izziv predstavljal ravno centralni arhiv z medicinsko dokumentacijo pacientov, odbiranje dokumentacije, skladnost dejanskega stanja arhivov z veljavno zakonodajo in podobno. V tej smeri se je neprestano tudi izobraževala, v letu 2008 je diplomirala, tri leta kasneje pa magistrirala. Leta 2018 je svojo idejo o velikem prihranku na račun spremenjene hrambe zdravstvene dokumentacije predstavila takratnemu vodstvu in projekt je bil sprejet kot točka sanacijskega programa. V letu 2021 je z odlično ekipo izvedla DMS projekt v Splošni bolnišnici Nova Gorica. Z aprilom 2023 prevzema vodenje zdravstvene administracije v omenjeni bolnišnici.

Finančni in prostorski prihranek pri hrambi zdravstvene dokumentacije

Stereotip togih arhivov zdravstvene dokumentacije pacientov vam bomo predstavili skozi prizmo različnih stališč. Bolj kot sama zakonodaja in kulturni pomen arhivskega gradiva nas bo zanimal finančni prihranek pri varni e-hrambi dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Na delavnici boste na praktičnem primeru izvedeli, na kakšen način je bil projekt varne e-hrambe predstavljen vodstvu bolnišnice, da se je to odločilo za investicijo varne e-hrambe v sklopu DMS sistema, s kakšnimi težavami so se srečevali pri izvedbi projekta ter s kakšnimi težavami se soočajo sedaj, po enemu letu delovanja DMS sistema.
Ugotovili boste, da sodobni arhivi niso samo zelo zanimivi, ampak lahko predstavljajo tudi velik finančni prihranek, morda celo poslovno priložnost.