Nejc Novak

Nejc Novak je diplomiral leta 2010 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z oceno cum laude, del študija pa je opravil tudi na Utrecht University na Nizozemskem. S študijem je nadaljeval na University College London, ki ga je zaključil z dizertacijo o problematiki manjšinskih deležev v okviru konkurenčnega prava EU in pridobil naziv LL.M. s področja mednarodnega gospodarskega prava. Leta 2016 je ustanovil Odvetništvo Novak.

Pri delu se posveča vprašanjem gospodarskega prava, in sicer področju statusnega gospodarskega prava, prevzemov in združitev, prestrukturiranju in insolvenčnemu pravu. Večino časa namenja kompleksnim transakcijam s področja gospodarskega prava. Posebno pozornost namenja zagonskim podjetjem in njihovim vlagateljem.

Digitalni pomočniki v podpori menedžmentu

Petek – 18. september | 12.30

Vedno več organizacijskih in vsebinskih opravil danes izvajajo računalniki. Pomagajo nam pri usklajevanju terminov sestankov, iskanju določenim vsebin v dokumentaciji, podpisovanju in potrjevanju dokumentov ter pri številnih drugih opravilih. Predstavili bomo nekaj ključnih rešitev, ki so danes na voljo in jih tudi pokazali. Predvsem pa bomo analizirali, kako lahko rešitve vpeljemo v organizacijo tako, da je njihova uporaba prijazna in učinkovita. Pogovarjali pa se bomo tudi o dilemi ali novodobna orodja ljudi do neke mere nadomeščajo ali le dopolnjujejo in zakaj.