Milan Hosta

life-coach

Je vodja Dihalnice in life-coach na področju treninga odpornosti in osebnostnega razvoja. Projektni sodelavec Fakultete za vede o zdravju pri Univerzi na Primorskem, član Slovenskega coaching združenja, World Business & Executive Coach Summit, and International Breathwork Foundation. Ponuja podporo visoko uspešnim posameznikom, elitnim športnikom, podjetjem in strankam z različnimi izzivi rasti ali preobrazbe ali zdravstvenimi težavami. Je profesionalni član Galileo Commission, ki raziskuje in širi meje znanosti, medicine in duhovnosti. Sodeluje tudi s Familylab inštitutom, s poudarkom na vzdušju v družini, čustveni in duševni higieni ter igrivosti ter vodi skupine za očete. Ključni strokovnjak pri razvoju FlowCode metode za sistematični razvoj pretočne osebnosti, je zdaj tudi mentor izobraževanja FlowCoach po vsem svetu.

Odporna prožnost – soočanje s stresom

Časi so taki, da od nas zahtevajo temeljit premislek o sami srčiki človečnosti. Kako torej v prihajajoči dobi digitalizacije našega vsakdana in transhumanistične agende ohranjati in ubraniti osnovno človečnost, srčnost? Kako kot človek biti odporen na prisotne pritiske in tendence razčlovečenja?

Biti odporno prožen v svojem jedru pomeni (1) dobro prenesti zunanji pritisk in se spet postaviti na noge ter (2) se spretno prilagoditi okoliščinam, ki jih ne moremo prenesti ali spremeniti v naš prid ter se pri tem postaviti kot elastična in pretočna osebnost.

Na predavanju pogledamo kako posameznik zazna kritično točko, ki vodi v neugodje, nemir, ranljivost, vzdraženost, depresijo, itd. in se čim prej opre na svoje notranje kapacitete, se odrine naprej in navzgor, zraste, se ponovno konstruktivno umesti in poveže z okolico ter osmisli svoje življenje in se prepusti, da ga ponese tok učinkovitosti in uspeha.