Melita Pediček Spindler

Vrtec Pobrežje Maribor

Zase pravi, da se ji ob besedah, s katerimi bi se opisala, vedno znova v ospredje prikrade poklic, kariera, izkušnje, napredovanja, osebna rast. Neposredno sodeluje z ravnateljico in z računovodsko službo. Izpostavi, da je pravočasen pretok informacij nujen in osnova vsem nadaljnjim postopkom. Sledenje zakonodaji pa je predvsem v javnem sektorju vsakdanje opravilo. Veliko je sprememb in še več razlag ter navodil in nujno je izluščiti tisto pravo. Pravi, da se v tajništvu podjetij vedno prepletajo poslovne in družabne poti ter da v gradnji kariere ni možno predvideti prav vsega. Trenutno pa na prvo mesto na lestvici večjih dosežkov v dosedanji zaposlitvi postavlja projekt zmanjšanja terjatev dolžnikov, kjer ji je uspelo doseči poplačilo več kot polovice zneskov, ki so bili zavedeni kot praktično neizterljivi.

Okrogla miza s finalistkami izbora ADMA ODLIČNOST LETA 2020: Koraki v prihodnost!

Četrtek – 17. september | 16.45

Pogovor vodita Polona Koštomaj, programska vodja Kongresa ADMA in Suzi Asfour, predsedica ZKTPSS.