Marko Brumen

projekt Covid-19 sledilnik


Marko Brumen je po izobrazbi ekonomist, po značaju pa kulturni producent, ki najraje skrbi za festivale in ustvarjalce, malo manj pa za podatke in birokracijo.
Na Sledilniku večinoma skrbi za objave na raznoraznih omrežjih ter za nenehno serijo laičnih vprašanj drugim, zato je skoraj idealen “povprečen uporabnik”.

ADMA pogovor: Obvladovanje panike z dejstvi