Adma - Maja Remic

Maja Remic

vodja razvoja strank, Leadbacker

Maja Remic je strokovnjakinja na področjih vodenja, razvoja zaposlenih ter sprožanja in upravljanja sprememb v večjih organizacijah. V svoji 20 letni karieri je vodila različne prodajne in marketinške ekipe ter v različnih vlogah sodelovala na številnih prebojnih projektih. Na temeljih najboljših domačih in mednarodnih praks ter izkušenj »iz prve roke« organizacijam in posameznikom pomaga prepoznati in učinkovito razvijati njihov potencial, vzpostavljati mehanizme za prenos vrednot v vsakodnevno delovanje, razvijati vodenje preko vzpostavljanja kulture neprestanega učenja na temelju feedback-a ter implementirati orodja za učinkovito upravljanje kulture in zavzetosti.