Mag. Metoda Debeljak

DIREKTORICE SLUŽBE ZA RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.

Mag. Metoda Debeljak v Zavarovalnici Triglav deluje na različnih kadrovskih področjih že več kot 20 let. Trenutno opravlja funkcijo direktorice službe za razvoj in izobraževanje zaposlenih. Pri delu jo še posebej veselijo projekti, pri katerih s timom snujejo nove sisteme in aktivnosti za razvoj in izobraževanje zaposlenih, se ukvarjajo z mladimi talenti, skrbijo za zdravje in dobrobit zaposlenih, spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, gradijo blagovno znamko delodajalca in prenašajo dobre prakse na družbe Skupine Triglav. Je članica Upravnega odbora zavoda Vse bo v redu, ki je namenjen izvajanju družbeno-odgovornih aktivnosti Zavarovalnice Triglav.

Organizacijske kulture zmagovalcev

Za uspešno implementacijo strateških ciljev sta potrebna tudi ustrezen način dela in razmišljanja. Kako so se tega lotili v največji slovenski zavarovalnici? V okviru številnih aktivnosti na različnih ravneh so spodbudili želena vedenja, meritve so po štirih letih prizadevanj pokazale, da so močno presegli naša pričakovanja in cilje. Spoznajte njihovo zgodbo uspeha.