mag. Boris Novak

15. maja 2012 je nastopil prvi petletni mandat generalnega direktorja Pošte Slovenije. 15. marca 2017 ga je nadzorni svet ponovno imenoval za generalnega direktorja Pošte Slovenije za prihodnje petletno obdobje. Nov mandat je nastopil 16. maja 2017.

Poklicno kariero je začel leta 1983 v različnih organizacijskih enotah Policije. Leta 2004 je postal podsekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS, nato pa pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije v Generalni policijski upravi Ministrstva za notranje zadeve RS. Leta 2006 se je zaposlil najprej kot svetovalec direktorja podjetja EPPS, d. o. o., nato pa je postal svetovalec poslovodstva Pošte Slovenije na področju zahtevnih pravnih zadev s področja regulative, varstva konkurence in varnosti. Leta 2008 je vzpostavil Sektor za korporativno varnost in nadzor v Pošti Slovenije in postal direktor sektorja, nato pa konec leta 2011 nadaljeval z delom na mestu svetovalca poslovodstva Pošte Slovenije.

Bil je predsednik in član nadzornega sveta ČZP Večer d. d., predsednik in član nadzornega sveta Dravskih elektrarn d.o.o., namestnik predsednika in član nadzornega sveta EPPS, d. o. o., ter predsednik in član nadzornega sveta PBS, d. d. Zdaj je član nadzornega sveta Športne loterije d. d. in predsednik Nadzornega Intereurope d.d..

Okrogla miza z direktorji: Kaj menedžment pričakuje od podpore?

Sobota – 19. september | 11.00

Pogovor vodi Suzi Asfour, predsednica ZKTPSS.