Klaudija Javornik

Ambasadorka mentorstva, povezovanja in AEIOU voditeljstva prihodnosti

Njen moto je: Things do not happen. Things are made to happen.” (JFK)

Predavateljici Klaudija Javornik in Tatjana Kolenc sta skupaj izdali dve knjigi s področja mentorstva, v letu 2019 knjigo »Z mentorstvom do srčnega voditeljstva« in konec leta 2020 »Skrivnost srčnega mentorstva« (Vodnik za mentorje in mentorirance). Leta 2019 sta pri Združenju Manager dobili priznanji za Ambasadorko vključevanja (Tatjana) in Ambasadorko povezovanja (Klaudija). Izvajata predstavitve in delavnice za različna podjetja, združenja in interesne skupnosti. Njuno skupno poslanstvo vidita v širjenju pomena povezovanja, sodelovanja, zaupanja in vseživljenskega učenja, kar izjemno uspešno nagovarja mentorstvo. Neločljivi sestavni del vseh teh vrednot sta prav umetnost aktivnega poslušanja in postavljanja vprašanj. Z njuno mentorsko zgodbo pa sta navduševali tudi na svetovnem odru WEF (Women Economic Forum).

Umetnost aktivnega poslušanja in postavljanja vprašanj

Trajnostno poslovanje v središče postavlja človeka in odnose, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju, povezovanju in sodelovanju. Gradijo se s pomočjo iskrene in odprte komunikacije, katere osnovni veščini sta aktivno poslušanje in postavljanje vprašanj. Med seboj sta neločljivo povezani. Zakaj? S pomočjo aktivnega poslušanja razumemo besede in občutke sogovornika in se odzovemo z empatijo. S postavljanjem vprašanj utrdimo razumevanje slišanega, preverimo svoja stališča in poglobimo medsebojne odnose. Tekom predavanja bomo natančneje osvetlili ti dve veščini, ki lahko bistveno vplivata na zadovoljstvo in uspeh nas vseh..
Aktivno poslušanje kot osnova uspešne komunikacije: * nivoji poslušanja *osnovne prvine aktivnega poslušanja *veščine in tehnike aktivnega poslušanja *empatično poslušanje kot nadgradnja aktivnega poslušanja
Postavljanje vprašanj kot vir znanja, razvoja, navdihovanja in krepitve medsebojnih osnosov:*govori manj, sprašuj več *tipi vprašanj *namen vprašanj *umetnost postavljanja pravih vprašanj