Katja Vidmar

Profesorica slovenščine in učiteljica plesa

Katja Vidmar je profesorica slovenščine in splošna jezikoslovka. S poučevanjem se ukvarja že 25 let, od tega je 23 let učila na Gimnaziji Moste, nato dve leti na dveh šolah, zdaj pa je zaposlena na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, kjer poučuje slovenščino in predmet poklicna komunikacija. Eno leto je učila tudi na EEB1 – Evropski šoli v Bruslju. Poleg poučevanja z dijaki pripravlja šolske prireditve, v katere vključuje recitacije, glasbo, igro in ples. V prostem času se ukvarja s plesom, saj je tudi koreografinja in plesalka. Ustvarja dobrodelne plesne predstave in plesne pravljice za otroke, zraven pa tudi lektorira in pripravlja dijake na maturo.

JE PRAVOPIS RES TAKO ZAPLETEN?

Kaj vse pišemo skupaj in kaj narazen? Kje stoji vejica? Kaj pišemo z veliko in kaj z malo začetnico? Zakaj nekatera besedila niso razumljiva in logična?

Najbrž si vsakdo postavlja podobna vprašanja, če se vsakodnevno srečuje s takimi problemi in mora pisati dopise, odgovarjati na spletno pošto in objavljati obvestila. Odgovore iščemo na spletu in velikokrat se zgodi, da smo zmedeni, ker je odgovorov več ali pa si nasprotujejo. Kako torej napisati pravopisno čim bolj natančno in ustrezno besedilo, da bomo z njim dosegli svoj namen?

Na delavnici bomo osvetlili nekatere najbolj pogoste pravopisne težave – veliko začetnico, pisanje skupaj in narazen, ločila, zapis besed, pregledali vaše poslane dopise in opozorili na napake ter poiskali predloge, kako izboljšati besedila, da bodo učinkovita.

PLESALNICA

Plesalnica je namenjena ženskam in moškim, ki preprosto radi plešejo – vedno in povsod. Plesali bomo različne plesne zvrsti; cha cha cha, salso, bachato, mambo, pop, tango … Izberemo glasbo, ki nam je všeč, sestavimo koreografijo in že plešemo – pri tem pa uživamo, se sprostimo in naredimo hkrati še nekaj za svoje telo in zdravje.

Na začetku Plesalnice se plesno ogrejemo, potem pa se naučimo preproste koreografije na znane skladbe in zaplešemo.