Jasmina Spahalić

magistrica slovenistike

Jasmina Spahalić je magistrica slovenistike, ki se je že zelo zgodaj preizkusila v vlogi voditeljice različnih prireditev, prav posebno moč in energijo pa ji dajejo knjige. Uspešno sodeluje s knjižnimi in časopisnimi založbami ter podjetji kot urednica in lektorica. Javno podobo Umetnosti besede soustvarja z nastopanjem na različnih prireditvah, delavnicah in predavanjih po celi Sloveniji.

Kreativna in inovativna poslovna besedila

Petek – 18. september | 10.00

Pisno komuniciranje ni le ena od veščin, ki jo mora obvladati vsak posameznik v organizaciji, temveč je pogoj za uspešnost vseh, ki imajo opravka z drugimi ljudmi. Vedeti moramo, kaj želimo doseči, kaj je naš namen, s kom komuniciramo … ob vsem tem obstajajo določene zakonitosti, ki jih je pomembno upoštevati, saj ne želimo sporočati napačnih razlag svojega pisnega besedila.

Torej, katere so tiste najpogostejše napake pri pisanju različnih sporočil in kako pomembna je izbira ustreznih besed. Ste se kdaj vprašali, zakaj vas morda razumejo drugače, kot ste si morda želeli? Dotaknili se bomo tudi razumevanja besedil in kako pripraviti učinkovita besedila.