Adma - Janja Milič Velkaverh

Janja Milič Velkaverh

Svetovalka za dvig agilnosti in kreativnosti, soustanoviteljica AGILIA, svetovalno
izobraževalnega centra


V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je pretežni del časa vodila time in področje razvoja. Je zagovornica agilnega timskega dela, gradnje spoštljivih, vključujočih odnosov, spodbujanja inoviranja, kreativnosti in podjetništva znotraj organizacij – teme s katere je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA) ter nosilka več certifikatov kreativnega razmišljanja po metodah De Bono. Njeno poslanstvo je pomagati te tematike prenesti v prakso preko izvajanja zanimivih interaktivnih delavnic, svetovanja in couchinga.