Adma - Jaka Oman

Jaka Oman

flow strokovnjak in FRC Flow Coach


Jaka Oman je prvi član Flow Research Collectiva (FRC) iz Slovenije, ki se z raziskovanjem, eksperimentiranjem in treniranjem flow stanja ukvarja že od leta 2019. V tem času je opravil več izobraževanj na to temo: Flow Fundamentals 4.0 (FGP), Zero To Dangerous (FRC), High Flow Coaching (FRC), Enter the Gnar (FRC) in Distraction Disruptor (FRC), preko katerih je danes v stiku z zadnjimi svetovnimi dognanji na področju flow stanja. Flow Research Collective je namreč vodilna svetovna skupina s področja flow znanosti in raziskav. Na temo flowa je že predaval v Sloveniji in tujini (Italija, Hrvaška, Madžarska in Srbija).