Izbor ADMA odličnost leta 2021

Priznanje ADMA ODLIČNOST LETA je prestižno priznanje, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, posameznike, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne organizacije ter vse tiste, ki pomembno prispevajo k uspešnosti le-te.

Naziv Poslovna asistentka/tajnica leta, ki je predhodnik sedanje nagrade, smo prvič podelili leta 1996, dve leti kasneje pa je bil 21. maj tudi uradno razglašen za dan tajnic.

Od takrat do danes smo bili priča mnogim spremembam. Spreminjali so se nazivi delovnih mest, rasla je zahtevnost delovnih nalog in nabor znanja.

Zato smo osvežili tudi izbor in v ospredje postavili delo, ki ga opravljate. Strokovna odličnost je namreč predpogoj za projekte, ki odmevajo. Seznam nalog, s katerimi prispevate k večji učinkovitosti in uspešnosti vaših nadrejenih in organizacij, je resničn širok. Zato je prav, da sami izberete in nam predstavite projekte, ki so vam v ponos.

ADMA odličnost leta 2021 je Manuela Repek, Luka Koper d.d.

Da je Manuela Repek steber pisarne uprave, se strinja tudi predsednik uprave Luke Koper, d.d., g. Dimitrij Zadel, ki jo je opisal z naslednjimi besedami:

»Naloge izvaja z veliko mero optimizma in dobre volje, kar mi tudi v trenutkih, ko se zdi, da nam »čas uhaja«, vliva pozitiven pristop. Z dobrim znanjem tujih jezikov, lahko pozitivni pristop prenese tudi na tuje poslovne partnerje, kar je zelo pomembno pri dogovarjanju srečanj, ki po vsebini niso vselej prijetna oz. je potrebno usklajevati termine srečanj. Zelo pomemben je namreč prvi stik, ki velikokrat zaznamuje tudi nadaljnji potek srečanj. To opazijo tudi poslovni partnerji, ki jo večkrat pohvalijo in si jo želijo spoznati, ko pridejo na obisk. Nanjo se lahko zanesem tudi v primeru »ad hoc« zadev in nikdar ji ni težko vložiti dodaten trud in čas za profesionalno izvedbo potrebnih aktivnosti, tudi izven običajnega delovnega časa. Potrebne evidence ima vedno ažurne in vzorno vodene. V veliko pomoč mi je tudi pri pisni korespondenci, saj z izkušnjami, ki si jih je nabrala pri svojem profesionalnem delu zelo hitro opazi in odpravi pomanjkljivosti in po potrebi ravno prav ublaži način korespondence, ki jo pripravijo strokovna področja in jih jaz podpisujem. Ravno tako se sproti izobražuje in pridobiva znanja, ki olajšajo delovanje v pisarni uprave tako z uporabo različnih orodij kot organizacijsko. S svojo pozitivnostjo in požrtvovalnostjo vpliva tudi na ostale sodelavce in lahko rečem, da je tudi vzor marsikateri sodelavki in sodelavcu. V mojem profesionalnem življenju sem imel mnogo koordinatorjev pisarn tako v Sloveniji kot v različnih državah in lahko zatrdim, da je Manuela najboljša sodelavka kar sem jih imel v taki vlogi.«

Ob prejemu nagrade je Manuela Repek povedala: »To je veliko, zelo veliko priznanje za moje delo v ozadju«. Njen recept za uspešen odnos med menedžerjem in njegovim poslovnim asistentom je v sodelovanju in zaupanju. Poslovni asistent mora biti pripravljen pokazati svojo namero za sodelovanje in si s tem pridobiti zaupanje nadrejenega.

V finale izbora ADMA odličnost leta 2021 sta se uvrstili še Judita Rigler, SG Guzelj d.o.o., Simplygood in Sara Zupančič, asistentka v vodstvu.

Prijave na izbor 2021

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si ali izpolni prijavni obrazec

Časovnica:

 • 9. april: rok za oddajo prijave na izbor
 • 22. april: predstavitev finalistov pred komisijo
 • 22. junij: razglasitev prejemnika priznanja ADMA ODLIČNOST LETA 2021

Prijava kandidatk in kandidatov:

 • se prijavijo sami,
 • jih prijavi vodstvo iz organizacije kandidata,
 • jih prijavi sodelavec iz organizacije kandidata,
 • jih predlaga organizator izbora.

Prijava mora vsebovati:

 • Življenjepis
 • Navedbo in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, v katerih je kandidat sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih (do 2.000 znakov s presledki vred)
 • Opis vloge delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen (1.500 – 2.000 znakov s presledki vred)
 • Priporočilo neposredno nadrejenega vodje ali direktorja (500 do 1.500 znakov s presledki vred)

Ocenjevanje prijav in potek izbora

Merila za ocenjevanje prijav so:

 1. Ocena življenjepisa (25 točk)
 2. Ocena predstavitve projektov s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk)
 3. Ocena vloge delovnega mesta za uspeh oddelka oziroma organizacije (15 točk)

Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidata lahko doseže največ 60 točk.

Komisija pri izboru upošteva projekte in delovanje kandidata, ki pozitivno vplivajo na delovanje podjetja, direktno nadrejenega oziroma širše ekipe ter podjetja.

Najboljše tri prijave po številu doseženih točk bomo povabili v finalni izbor. Finalisti bodo prejeli certifikat Finalist izbora ADMA ODLIČNOST LETA 2021.

V finalnem izboru, ki bo potekal 22. aprila 2021, bodo kandidati opravili predstavitvene intervjuje pred strokovno komisijo, ki bo z vsemi finalisti opravila 15-minutni pogovor.

Nagrada

Prvo uvrščeni kandidat/-ka bo prejel/-a laskavi naziv ADMA ODLIČNOST LETA, ki odraža pohvalo za njegovo kakovostno in strokovno delo ter brezplačno 3-dnevno udeležbo na kongresu ADMA 2022!

Kdo sestavlja komisijo:

Komisijo za izbor prejemnika nagrade ADMA ODLIČNOST LETA 2021 sestavljajo: Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o., Polona Koštomaj, poslovna direktorica Planet GV d.o.o., Suzi Asfour, predsednica Zveze klubov poslovne odličnosti Slovenije in Nataša Poljanec, podpredsednica Zveze klubov poslovne odličnosti Slovenije.

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na izbor@planetgv.si.