Izbor ADMA odličnost leta


Priznanje ADMA ODLIČNOST LETA je prestižno priznanje, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, posameznike, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne organizacije ter vse tiste, ki pomembno prispevajo k uspešnosti le-te.


Pri izboru smo v ospredje postavili delo, ki ga opravljate. Strokovna odličnost je namreč predpogoj za projekte, ki odmevajo. Seznam nalog, s katerimi prispevate k večji učinkovitosti in uspešnosti vaših nadrejenih in organizacij, je širok, zato je prav, da sami izberete in nam predstavite projekte, ki so vam v ponos.


Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da izpolni prijavni obrazec.


V primeru težav, nam lahko prijavo posredujete na e-poštni naslov: adma@planetgv.si.

Priznanje ADMA odličnost leta 2023 sta prejeli Metka Resnik (Mestna občina Krško) in Nastja Car Kolanović (UKC Lj)

Podjetje Planet GV je 18. maja 2023 v okviru Kongresa ADMA 2023, podelilo nagrado ADMA odličnost leta. Nagrado ADMA odličnost leta v kategoriji male in srednje velike organizacije je prejela Metka Resnik iz Mestne občine Krško, v kategoriji velike organizacije pa Nastja Car Kolenović iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. V finale se je uvrstila tudi Branislava Sara Mitrović iz Poslovnega sistema Mercator d.o.o.

Metka Resnik je od leta 2002 poslovna sekretarka v kabinetu župana Mestne občine Krško. Samostojno načrtuje in organizira ter vodi delovne procese v kabinetu župana, skrbi za časovno razporejanje delovnih obveznosti župana in direktorice občinske uprave, usklajuje in organizira sestanke in različna srečanja z občani ter za uporabo poslovnega in delovnega protokola v odnosu z občani in poslovnimi partnerji in še bi lahko naštevali.

“V veliko veselje ji je delo z ljudmi, je komunikativna in rada spoznava nove ljudi. Na probleme gleda kot na izzive in jih rešuje sproti in uspešno. Vedno najde dobro besedo za svoje sodelavce in skrbi za dobro podobo Občine tudi v prostem času. Rada pomaga in se vedno vključi v projekte, ki so zunaj njenega opisa del in nalog. Je samozavestna, kar se odraža v odločnosti v pomembnih in kočljivih trenutkih. Je tudi članica več odborov in komisij na področju kulture  in  športa,  kjer  s  svojo zavzetostjo, strokovnostjo in izkušnjami bistveno pripomore k realizaciji njihovega letnega programa,” Metko Resnik opiše Janez Kerin, župan Mestne občine Krško, in dodaja, da je nagrajenka v občinski upravi nepogrešljiva, saj nenehno predlaga nove dobre prakse in skrbi, da je delo v kabinetu župana opravljeno na visoki ravni.

Nastja Car Kolenović je strokovna sodelavka v upravi Kirurške klinike UKC Ljubljana. Sodeluje pri več zahtevnejših projektih. Trenutno deluje kot koordinatorka projekta centralni sprejem za Kirurško kliniko UKC Ljubljana, koordinira in organizira selitev arhivov Kirurške klinike UKC Ljubljana,  koordinira, vodi in načrtuje delo zdravstvene administracije Kirurške klinike UKC Ljubljana, sodeluje s predstojniki in vodji oddelčnih administracij pri kadrovskih zadevah na Kirurški kliniki UKC Ljubljana, koordinira »Projekt URI Soča,« kjer skrbi za osebe, ki se po poškodbah in rehabilitaciji ponovno uvajajo v delo na deloviščih zdravstveno administrativnih sodelavcev Kirurške klinike UKC Ljubljana.

“Izkazuje nadpovprečnost, zanesljivost, organiziranost in veliko pripadnost zavodu. Njene vrline so vztrajnost, požrtvovalnost, prilagodljivost in velika empatija do sočloveka. Kot sodelavka je vedno pripravljena pomagati s svojim znanjem in izkušnjami, ima velik socialni čut zaposlenih, saj vedno poskuša rešiti njihove težave, s katerimi se obrnejo na vodstvo Kirurške klinike in se tičejo dela zdravstveno administrativnih sodelavcev. Je dober mentor in oseba vredna vsakega zaupanja, kar je zelo pomembno za delovanje vodstva,” je o nagrajenki povedal Aleksander Batič, spec. manag., poslovni direktor Kirurške klinike, UKC Ljubljana.

Branislava Sara Mitrović je do pred kratkim kot sekretarka nadzornega sveta in komisij v njegovi sestavi skrbela za strokovno in administrativno delo 4 komisij. V okviru vodenja sej uprave je prevzela vsebinsko usklajevanje gradiv z več kot 20 strokovnimi službami in vlogo poročevalke na sejah z namenom kvalitetnejše priprave gradiv in enostavnejšega prenosa ključnih informacij, pomembnih za odločanje uprave. Vodila je aktivnosti statusnega preoblikovanja v družbi in postopke sprememb korporativnega upravljanja v vseh hčerinskih družbah in implementacijo sprememb upravljanja družbe v povezavi s poslovodstvom in skupščinami družb. Začasno je prevzela tudi ustanavljanje in vodenje nove funkcije skladnosti poslovanja, sočasno pa skrbi za izvedbo skupščin hčerinskih družb, vodi in skrbi za seje poslovodstva, je sekretar kolegija predsednika poslovodstva.

Vsem zmagovalkam in finalistkam iskreno čestitamo!