Izbor ADMA odličnost leta 2022


Priznanje ADMA ODLIČNOST LETA je prestižno priznanje, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, posameznike, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne organizacije ter vse tiste, ki pomembno prispevajo k uspešnosti le-te.


Pri izboru smo v ospredje postavili delo, ki ga opravljate. Strokovna odličnost je namreč predpogoj za projekte, ki odmevajo. Seznam nalog, s katerimi prispevate k večji učinkovitosti in uspešnosti vaših nadrejenih in organizacij, je širok, zato je prav, da sami izberete in nam predstavite projekte, ki so vam v ponos.


Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da izpolni prijavni obrazec.


V primeru težav, nam lahko prijavo posredujete na e-poštni naslov: adma@planetgv.si.

Prijave na izbor 2022

Časovnica:

 • 5. april: rok za oddajo prijave na izbor,
 • 16. april: predstavitev finalistov pred komisijo,
 • 20. maj: razglasitev prejemnika priznanja ADMA ODLIČNOST LETA 2022.

Prijava kandidatk in kandidatov:

 • lahko se prijavijo sami,
 • lahko jih prijavi vodstvo iz organizacije,
 • lahko jih prijavi sodelavec iz organizacije,
 • lahko jih predlaga organizator izbora.

Razpisni pogoji

Za nagrado se lahko poteguje vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje:

 • najmanj VI. stopnja izobrazbe in najmanj 5 let delovnih izkušenj ali V. stopnja izobrazbe in 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu poslovni asistent, sekretar, vodja pisarne ali tajnica ter drugih sorodnih poklicih iz področja administracije in managementa,
 • znanje vsaj enega tujega jezika,
 • poznavanje dela z osebnim računalnikom in programi za pisarniško poslovanje,
 • širša razgledanost, poznavanje bontona in poslovnega protokola, obvladovanje pisne in ustne komunikacije ter javnega nastopanja.

Prijava mora vsebovati:

 • življenjepis,
 • navedbo in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, v katerih je kandidat sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih (do 2.000 znakov s presledki vred),
 • opis vloge delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen (1.500–2.000 znakov s presledki vred),
 • priporočilo neposredno nadrejenega vodje ali direktorja (500–1.500 znakov s presledki vred).

Ocenjevanje prijav in potek izbora

Merila za ocenjevanje prijav so:

 1. ocena življenjepisa (25 točk),
 2. ocena predstavitve projektov s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk),
 3. ocena vloge delovnega mesta za uspeh oddelka oziroma organizacije (15 točk),

Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidata lahko doseže največ 60 točk.

Komisija pri izboru upošteva projekte in delovanje kandidata, ki pozitivno vplivajo na delovanje podjetja, direktno nadrejenega oziroma širše ekipe ter podjetja. Najboljše tri prijave po številu doseženih točk bomo povabili v finalni izbor. Finalisti bodo prejeli certifikat Finalist izbora ADMA ODLIČNOST LETA 2022.

V finalnem izboru, ki bo potekal 22. aprila 2021, bodo kandidati opravili predstavitvene intervjuje pred strokovno komisijo, ki bo z vsemi finalisti opravila 15-minutni pogovor sestavljen iz:

 • kratke osebne predstavitve,
 • kratke predstavitve organizacije, v kateri dela,
 • njenega mnenja o vlogi in razvoju poklica.

Nagrada

Prvo uvrščeni kandidat/-ka bo prejel/-a naziv ADMA ODLIČNOST LETA, ki odraža pohvalo za njegovo kakovostno in strokovno delo ter brezplačno 3-dnevno udeležbo na kongresu ADMA 2023!

Vsi finalisti so vabljeni na večerno gala razglasitev zmagovalcev izbora, ki bo potekala v četrtek, 19. maja 2022 v okviru Kongresa ADMA v Portorožu, kjer vsi prejmejo certifikat Finalist izbora ADMA ODLIČNOST LETA 2022. Priznanja bomo v sklopu razglasitve zmagovalca podelili tudi organizacijam, v katerih so zaposlene finalistke.

Komisija

Komisijo za izbor prejemnika nagrade ADMA ODLIČNOST LETA 2022 sestavljajo: Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o., Polona Koštomaj, poslovna direktorica Planet GV d.o.o., Suzi Asfour, poslovna sekretarka, Waldorfska šola Maribor, in predsednica Zveze klubov poslovne odličnosti Slovenije, Nataša Poljanec, podpredsednica Zveze klubov poslovne odličnosti Slovenije in Manuela Repko, Koordinatorka pisarne uprave, Luka Koper, d.d.

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da izpolni prijavni obrazec.  

V primeru težav, nam lahko prijavo posredujete na e-poštni naslov: adma@planetgv.si. 

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na adma@planetgv.si.

Organizator si v primeru višje sile pridržuje pravico do spremembe vsebine projekta, spremembe datuma in lokacije zaključnega dogodka ter do odpovedi dogodka.