Izbor ADMA odličnost leta


Priznanje ADMA ODLIČNOST LETA je prestižno priznanje, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, posameznike, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne organizacije ter vse tiste, ki pomembno prispevajo k uspešnosti le-te.


Pri izboru smo v ospredje postavili delo, ki ga opravljate. Strokovna odličnost je namreč predpogoj za projekte, ki odmevajo. Seznam nalog, s katerimi prispevate k večji učinkovitosti in uspešnosti vaših nadrejenih in organizacij, je širok, zato je prav, da sami izberete in nam predstavite projekte, ki so vam v ponos.


Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da izpolni prijavni obrazec.


V primeru težav, nam lahko prijavo posredujete na e-poštni naslov: adma@planetgv.si.

Priznanje ADMA odličnost leta 2022 je prejela Slavica Keršič, UKC Maribor.

Podjetje Planet GV in Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije sta 19. maja 2022 razglasila prejemnico nagrade ADMA ODLIČNOST LETA 2022.

Prestižno priznanje ADMA ODLIČNOST LETA, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, je letos prejela Slavica Keršič, vodja Enote za zdravstveno administracijo UKC Maribor.

Vodi in koordinira približno 250 zaposlenih, za katere je odlično skrbela tudi med epidemijo Covid-19. Poleg rednega dela je od novembra 2020 zadolžena še za vodenje vstopnih točk v UKC Maribor, od leta 2021 pa je sodelovala tudi pri vzpostavitvi Cepilnega centra. Aktivna je tudi kot članica upravnega odbora Zveze zdravstvene administracije v Sloveniji.

K prijavi je je spodbudil tudi njen nadrejeni, direktor UKC Maribor, prof. dr. Anton Crnjac: »Naša delavka Slavica Keršič je v UKC Maribor zaposlena 34 let. V tem času se je izkazala za zelo dobro in zaupanja vredno sodelavko na različnih področjih. Poleg dela in družinskih obveznosti je uspela nadaljevati šolanje za pridobitev strokovne izobrazbe in je pridobila naziv poslovne sekretarke. /…/ Menim, da si Slavica Keršič zasluži vso zahvalo in pohvalo za njen dolgoletni trud v naši ustanovi.«


V finale sta se uvrstili tudi Ines Štefančič, koordinatorka v tajništvu (BE-terna d.o.o.), in Metoda Križanec, finančnik in koordinatorka projektov (Šolski center Šentjur).