Izbor ADMA odličnost leta 2020

Priznanje ADMA ODLIČNOST LETA je prestižno priznanje, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, posameznike, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne organizacije ter vse tiste, ki z učinkovito podporo pomembno prispevajo k uspešnosti organizacije, v kateri delujejo.

Prejemnika nagrade razglasimo vsako leto na Kongresu ADMA.

Razpisni pogoji

Na izbor se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje:

 • najmanj 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu poslovni asistent, sekretar, vodja pisarne ali tajnica ter drugih sorodnih poklicih s področja administracije in menedžmenta,
 • znanje vsaj enega tujega jezika,
 • poznavanje dela z osebnim računalnikom in programi za pisarniško poslovanje,
 • širša razgledanost, poznavanje bontona in poslovnega protokola, obvladovanje pisne in ustne komunikacije ter javnega nastopanja.

Prijava kandidatk in kandidatov:

 • se prijavijo sami,
 • jih prijavi vodstvo iz organizacije kandidata,
 • jih prijavi sodelavec iz organizacije kandidata,
 • jih predlaga organizator izbora.

Za naziv se ne morejo potegovati: dosedanje prejemnice naziva poslovne asistentke/tajnice leta, članice upravnega odbora Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije v času njihovega mandata v upravnem odboru in zaposleni v družbi Planet GV.

Prijave na izbor

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si.

Prijava mora vsebovati:

 • Življenjepis
 • Navedbo in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, v katerih je kandidat sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih (do 5.000 znakov s presledki vred)
 • Opis vloge delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen (1.500 – 2.500 znakov s presledki vred)
 • Priporočilo neposredno nadrejenega vodje ali direktorja (500 do 1.500 znakov s presledki vred)

Ocenjevanje prijav in potek izbora

Merila za ocenjevanje prijav so:

 1. Ocena življenjepisa (25 točk)
 2. Ocena predstavitve projektov s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk)
 3. Ocena vloge delovnega mesta za uspeh oddelka oziroma organizacije (15 točk)

Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidata lahko doseže največ 60 točk.

Komisija pri izboru upošteva projekte in delovanje kandidata, ki pozitivno vplivajo na delovanje podjetja, direktno nadrejenega oziroma širše ekipe ter podjetja.

Najboljše tri prijave po številu doseženih točk bomo povabili v finalni izbor. Finalisti bodo prejeli certifikat Finalist izbora ADMA ODLIČNOST LETA 2020.

V finalnem izboru, ki bo potekal 24. marca 2020, bodo kandidati opravili predstavitvene intervjuje pred strokovno komisijo, ki bo z vsemi finalisti opravila 15-minutni pogovor.

Nagrada

Prvo uvrščeni kandidat bo prejela laskavi naziv ADMA ODLIČNOST LETA, ki odraža pohvalo za njegovo kakovostno in strokovno delo ter brezplačno 3-dnevno udeležbo na kongresu ADMA 2021!

Časovnica

6. marec – zadnji dan za oddajo prijave
24. marec – osebna predstavitev finalistov pred komisijo
21. maj – slavnostna razglasitev na kongresu ADMA 2020

Prijava na izbor je brezplačna, izbirali bomo med vsemi, ki se bodo na izbor prijavili do 6. marca 2020.

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si.

Kdo sestavlja komisijo:

Komisijo za izbor prejemnika nagrade ADMA ODLIČNOST LETA 2020 sestavljajo: Peter Ribarič, Polona Koštomaj, Suzi Asfour in Nataša Poljanec.

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na izbor@planetgv.si.

Veselimo se vaših prijav!

Dosedanje nagrajenke