Izbor ADMA odličnost leta 2020

Priznanje ADMA ODLIČNOST LETA je prestižno priznanje, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, posameznike, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne organizacije ter vse tiste, ki z učinkovito podporo pomembno prispevajo k uspešnosti organizacije, v kateri delujejo.

Prejemnika nagrade razglasimo vsako leto na Kongresu ADMA.

Prijave na izbor

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si ali izpolni prijavni obrazec

Prijava kandidatk in kandidatov:

 • se prijavijo sami,
 • jih prijavi vodstvo iz organizacije kandidata,
 • jih prijavi sodelavec iz organizacije kandidata,
 • jih predlaga organizator izbora.

Prijava mora vsebovati:

 • Življenjepis
 • Navedbo in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, v katerih je kandidat sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih (do 2.000 znakov s presledki vred)
 • Opis vloge delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen (1.500 – 2.000 znakov s presledki vred)
 • Priporočilo neposredno nadrejenega vodje ali direktorja (500 do 1.500 znakov s presledki vred)

Ocenjevanje prijav in potek izbora

Merila za ocenjevanje prijav so:

 1. Ocena življenjepisa (25 točk)
 2. Ocena predstavitve projektov s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk)
 3. Ocena vloge delovnega mesta za uspeh oddelka oziroma organizacije (15 točk)

Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidata lahko doseže največ 60 točk.

Komisija pri izboru upošteva projekte in delovanje kandidata, ki pozitivno vplivajo na delovanje podjetja, direktno nadrejenega oziroma širše ekipe ter podjetja.

Najboljše tri prijave po številu doseženih točk bomo povabili v finalni izbor. Finalisti bodo prejeli certifikat Finalist izbora ADMA ODLIČNOST LETA 2020.

V finalnem izboru, ki bo potekal 24. marca 2020, bodo kandidati opravili predstavitvene intervjuje pred strokovno komisijo, ki bo z vsemi finalisti opravila 15-minutni pogovor.

Nagrada

Prvo uvrščeni kandidat bo prejela laskavi naziv ADMA ODLIČNOST LETA, ki odraža pohvalo za njegovo kakovostno in strokovno delo ter brezplačno 3-dnevno udeležbo na kongresu ADMA 2021!

Časovnica

6. marec – zadnji dan za oddajo prijave
24. marec – osebna predstavitev finalistov pred komisijo
17. september– slavnostna razglasitev na kongresu ADMA 2020

Prijava na izbor je brezplačna, izbirali bomo med vsemi, ki se bodo na izbor prijavili do 6. marca 2020.

Kdo sestavlja komisijo:

Komisijo za izbor prejemnika nagrade ADMA ODLIČNOST LETA 2020 sestavljajo: Peter Ribarič, Polona Koštomaj, Suzi Asfour in Nataša Poljanec.

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na izbor@planetgv.si.

Veselimo se vaših prijav!

Dosedanje nagrajenke