Izbor ADMA odličnost leta 2020

Podjetje Planet GV in Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije sta 21. maja 2020 razglasila prejemnico nagrade ADMA ODLIČNOST LETA 2020.

Prestižno priznanje ADMA ODLIČNOST LETA, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, je letos prejela Melita Pediček Spindler, tajnica v Vrtcu Pobrežje Maribor.

ADMA odličnost leta 2020 je Melita Pediček Spindler

Melita Pediček Spindler je po izobrazbi diplomirana ekonomistka, ki zaključuje magisterij. Zase pravi, da se ji ob besedah, s katerimi bi se opisala, vedno znova v ospredje prikrade poklic, kariera, izkušnje, napredovanje, osebna rast. Referent, tajnik, poslovni sekretar in asistent so imena, ki jo zaznamujejo ves čas. Veliko različnih vsebin se steka čez njeno mizo v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Med njimi je tudi plačilna disciplina. Lotiti se zmanjševanja zapadlih obveznosti v zelo specifični skupini sogovornikov kot so ti v vrtcu , kjer so »stranke« starši in njihovi otroci, je velik in na prvi pogled skorajda nepremostljiv za zaprtimi vrati skrit zalogaj. Letošnja zmagovalka izbora se je v vrtcu Pobrežje lotila tega zahtevnega projekta zmanjševanja zapadlih obveznosti in je od 120 družin polovico že pripeljala skozi dolžniško vrzel.

Formalne nagrade za uspešno »izterjavo« tajnica seveda ne prejme, preplavi jo le občutek izjemnega zadovoljstva, da je s svojim delom naredila pozitivno spremembo za javni zavod, v katerem dela in ob tem ohranila dobre medosebne odnose s strankami. Vezni člen je srčnost. Osebi, ki se tega loti, mora biti iskreno mar za obe strani. Strmeti mora k temu, kar lahko stori in ne k tistemu, česar ne more.

Prijave na izbor 2021

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si ali izpolni prijavni obrazec

Prijava kandidatk in kandidatov:

 • se prijavijo sami,
 • jih prijavi vodstvo iz organizacije kandidata,
 • jih prijavi sodelavec iz organizacije kandidata,
 • jih predlaga organizator izbora.

Prijava mora vsebovati:

 • Življenjepis
 • Navedbo in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, v katerih je kandidat sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih (do 2.000 znakov s presledki vred)
 • Opis vloge delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen (1.500 – 2.000 znakov s presledki vred)
 • Priporočilo neposredno nadrejenega vodje ali direktorja (500 do 1.500 znakov s presledki vred)

Ocenjevanje prijav in potek izbora

Merila za ocenjevanje prijav so:

 1. Ocena življenjepisa (25 točk)
 2. Ocena predstavitve projektov s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk)
 3. Ocena vloge delovnega mesta za uspeh oddelka oziroma organizacije (15 točk)

Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidata lahko doseže največ 60 točk.

Komisija pri izboru upošteva projekte in delovanje kandidata, ki pozitivno vplivajo na delovanje podjetja, direktno nadrejenega oziroma širše ekipe ter podjetja.

Najboljše tri prijave po številu doseženih točk bomo povabili v finalni izbor. Finalisti bodo prejeli certifikat Finalist izbora ADMA ODLIČNOST LETA 2020.

V finalnem izboru, ki bo potekal 24. marca 2020, bodo kandidati opravili predstavitvene intervjuje pred strokovno komisijo, ki bo z vsemi finalisti opravila 15-minutni pogovor.

Nagrada

Prvo uvrščeni kandidat bo prejela laskavi naziv ADMA ODLIČNOST LETA, ki odraža pohvalo za njegovo kakovostno in strokovno delo ter brezplačno 3-dnevno udeležbo na kongresu ADMA 2022!

Časovnica

6. marec – zadnji dan za oddajo prijave
24. marec – osebna predstavitev finalistov pred komisijo
17. september– slavnostna razglasitev na kongresu ADMA 2020

Prijava na izbor je brezplačna, izbirali bomo med vsemi, ki se bodo na izbor prijavili do 6. marca 2020.

Kdo sestavlja komisijo:

Komisijo za izbor prejemnika nagrade ADMA ODLIČNOST LETA 2021 sestavljajo: Peter Ribarič, Polona Koštomaj, Suzi Asfour in Nataša Poljanec.

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na izbor@planetgv.si.

Veselimo se vaših prijav!