Dr. Franc Gider

Doktor biomedicinske tehnike, poslovni svetovalec, predavatelj in mentor

V svoji več kot 20 letni karieri poslovnega svetovalca je sodeloval z več kot 200 različnimi organizacijami iz Slovenije in tujine. Moto njegovega delovanja je pomoč podjetnikom in managerjem do tega, da bodo bizinaizi – bolj učinkoviti pri svojem delu, vendar brez izčrpavanja. Njegovo svetovalno delo temelji na lastnih izkušnjah, saj je bil tudi sam direktor.

Pred petnajstimi leti je doživel izgorelost, ki se je odražala v poslabšanem zdravstvenem stanju. To je bil tudi eden od glavnih motivov, da se je podal na pot osebne rasti ter spoznavanja energijskih in duhovnih razsežnosti človeka. Svoje izkušnje na področju osebnega razvoja povezuje z odličnim poznavanjem poslovnih procesov in veščin vodenja.

Uskladitev ciljev organizacije s cilji posameznika

Četrtek – 17. september | 11.30

Ali delujete v službi usklajeno kot švicarska ura ali neusklajeno kot razmajani voz? V predavanju bo predavatelj osvetlil pomen usklajenega delovanja posameznika s strateškimi cilji organizacije. Posebej bo izpostavljen vidik pomena službe za osebnostni razvoj posameznika. Od pristopa posameznika je namreč odvisna njegova/njena motivacija in s tem tudi uspešnost pri delovanju. Izvedeli boste kako pomembno je, da poskrbimo za pravilno notranjo usmeritev delovanja v službi. To namreč ne vpliva samo na našo učinkovitost pri delu, ampak tudi na naše počutje, zdravje in kakovost medsebojnih odnosov.