Dusha Barbara Vidanovich

Svetovalka in direktorica podjetja Europrotocol

Dusha Barbara Vidanovich je svetovno priznana avtoriteta s področja mednarodnega poslovanja in diplomatskega protokola. Je svetovalka, izvajalka usposabljanj in vodja z bogatimi izkušnjami. Diplomirala je iz mednarodnega prava, magistrirala pa iz diplomacije na Mediteranski akademiji diplomatskih študij na Malti. Za njo je izvrstna kariera v diplomatski službi in ima bogate izkušnje v mednarodnem poslovanju. Obsežno znanje in izkušnje so ji omogočile sodelovanje z uglednimi nacionalnimi vladami, mednarodnimi organizacijami in z najuspešnejšimi korporacijami na svetu.
Ob njenih brezhibnih akademskih kvalifikacijah, širokem znanju in izkušnjah na globalnem prizorišču ji ni para. Njena izjemna usposabljanja prinašajo neprimerljivo svetovno strokovno znanje v svetu diplomacije in poslovnega mednarodnega okolja, obogateno z edinstvenim, raznolikim vidikom. V svetu je priznana kot izbrana članica Kdo je kdo v svetu diplomatskega in mednarodnega poslovnega sodelovanja.
Po poreklu je Slovenka, živi v Veliki Britaniji in je poročena s Srbom. Imata dva otroka.

Vplivajte s pravilno izbiro besed – Kako negativno novico spremeniti v pozitivno

Četrtek – 17. september | 09.15

Besede imajo moč. Ker v poslovnem komuniciranju nič ni prepuščeno naključju, ne preseneča dejstvo, da se je za pridobitev naklonjenosti poslovnih partnerjev in strank ter vplivanja na njihovo odločanje razvila vrsta tehnik. Ena teh je vsekakor posvečenost skrbni izbiri besed pri pisanju elektronskih sporočil. Dejstvo torej je, da nekatere besede psihološko drugače vplivajo na ljudi kot druge. Spremenjeno zaporedje besed in stavčnih zvez lahko spremeni sporočilo v celoti. Skrbna izbira besed in besednih zvez za dosego cilja je tehnika, ki jo imenujemo “verbalna diplomacija”.