Dr. Nadja Zorko

Poslovna in finančna svetovalka, ocenjevalka vrednosti podjetij

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d. in v mednarodnem revizorskem timu bančne skupine Societe Generale, nato je sedemnajst let delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti d.d.. Sodelovala je tudi v sklopu delovnih skupin Združenja Manager, Centra za izobraževanje v pravosodju, Združenja poslovnih finančnikov Slovenije in drugo. Zadnje leto se, v sklopu samozaposlitve, ukvarja s postavitvijo modelov upravljanja s tveganji ter izgradnjo prilagodljivih poslovno-finančnih modelov, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkovnost v času negotovih razmer v okolju.

Razumeti in prispevati k boljši finančni kondiciji podjetja

Četrtek – 17. september | 12.15

Kako zdravo je podjetje, v katerem delujemo? Kje vse se finančno zdravje podjetja odraža? Kaj je gonilo njegovega poslovnega in finančnega uspeha? Kam pluje? Kako lahko z osnovnim razumevanjem poslovnih financ podjetja pomagamo vodstvu, da je še uspešnejše pri vodenju podjetja v pravo smer? Skušali bomo pridobiti osnovne in na praksi temelječe odgovore v 5 korakih.