dr. Danijela Brečko

Predavateljica, sociologinja, svetovalka

Dr. Danijela Brečko je sociologinja, svetovalka za vodenje kadrov, docentka za področje vodenja na Fakulteti za managment in pravo ter ustanoviteljica inštituta Sofos. Ima bogate praktične izkušnje z izobraževanjem odraslih, saj na tem področju deluje intenzivno že 20 let. Njena strokovna področja so: osebni in karierni razvoj, osebna energija in energija organizacij, emocionalna inteligentnost in vedenjske kompetence, timsko delo, izobraževanje izobraževalcev in izobraževalni management. Iz vseh zgoraj omenjenih področij tudi svetuje slovenskim in tujim podjetjem kot tudi občasno predava študentom. V sklopu magistrskega študija Management vseživljenjskega izobraževanja vodi predmet: Izobraževanje in kadrovski management. Vodi tudi izbor TOP 10 Izobraževalni management, kjer preučuje vlaganja v izobraževanje v povezavi z uspešnostjo organizacije.

Tehnike za obvladovanje konfliktov na delovnem mestu

V situacijah, ko nastopi konflktna komunikacija ali vedenje ljudje najraje posegamo po moči argumentov in neutrudno dokazujemo svoj prav. Toda tako še prilijemo gorivo na ogenj in konfliktno komunikacijo pogosto le poslabšamo. Izrečeno se namreč lah-ko bistveno razlikuje od tistega, kar sogovorniki “slišijo” Vzrok za to so selektivna zaznava, filtri, različno razumevanje, močna čustva…! Za obvladovanje konfliktne komunikacije in vedenja je precej manj pomembno “kdo ima prav”, veliko več štejejo prijaznost, neposrednost, spošljivost, izbor pravih besed ter seveda vizija, čemu želimo določeno vedenje nasloviti. Lahko torej prakticiramo kako imeti prav, lahko pa prakticiramo, kako biti bolj prijazni? Ali drugače, imate v konfliktni komunikaciji raje prav ali ste raje učinkoviti? Predvidevam, da slednje?
V predavanju bomo s tem namenom pokazali najpogostejše opozorilne signale kon-fliktne komunikacije ter predstavili nekaj izbranih tehnik za njihovo učinkovitejše na-slavljanje.