Davor Denkovski

dr.med., specialist medicine dela, prometa in športa, subspecialist promocije zdravja pri delu


Davor Denkovski, dr. med., je entuziast in strokovnjak upravljanja z zdravjem v delovnih organizacijah. Poseben poudarek namenja področju zdravja gibal ter duševnega zdravja. Ambulantno delo kot specialist medicine dela, prometa in športa, združuje z načrtovanjem in izvajanjem sistematičnih ukrepov za obvladovanje tveganj in krepitev zdravja zaposlenih. Je direktor Zavoda za atraktivno promocijo zdravja, ZAP, in predsednik slovenskega Združenja za medicino dela, prometa in športa.

Aktivni odmori na delovnem mestu

Raznolikost delovnih mest je fascinantna. Poznamo sedeča, stoječa, čepeča, klečeča, viseča in mnoga druga delovna mesta ter njihove kombinacije. Preobremenitev telesnih struktur pri delu privede do različnih zdravstvenih težav, bolečin, nezmožnosti za delo in poslabšanja kakovosti življenja tudi zunaj dela. Do drugačnih, vendar podobno zoprnih težav pride, kadar zaradi dela določene telesne strukture niso dovolj aktivne.

Ena od učinkovitih skupin »zdravil«, ki jih zdravniki v takih primerih predpisujemo, so aktivni odmori. Pod terminom aktivni odmor razumemo usmerjeno telesno (tudi duševno) aktivnost, ki zmanjšuje zdravstvena tveganja v zvezi z našim delom ter pripomore h vzdrževanju in krepitvi zdravja naših gibal in drugih telesnih sistemov.
Obogateni z znanjem, bomo skupaj sestavili recept za dober aktivni odmor za vse nas, ki veliko sedimo, ga preizkusili na sebi in takoj preverili njegovo delovanje.