Anton Gazvoda

Anton Gazvoda je strokovnjak za digitalizacijo poslovanja. Z uvedbo kompleksnih rešitev za upravljanje informacij se ukvarja vse od leta 2000. Izkušnje je pridobival na različnih področjih upravljanja dokumentov in poslovnih procesov pri naročnikih iz različnih dejavnosti. Več let se je ukvarjal z analizo poslovnih procesov in pripravo rešitev za njihovo optimalno izvajanje. Pozna vrsto primerov dobrih praks, ki so podjetjem olajšala delo z dokumenti in poslovnimi procesi in povečala učinkovitost poslovanja.

Kako pri delu z dokumenti prihraniti čas?

Petek – 18. september | 12.00

Zakaj bi danes še vedno poslovali enako kot včeraj? Tehnološki razvoj nam je prinesel priložnosti, da delamo drugače, hitreje in bolj učinkovito. Danes delo ni več omejeno na eno lokacijo. Vedno več pomembnih odločitev se sprejema izven pisarne. Na konkretnih primerih si bomo ogledali, kako lahko bolje sodelujete s sodelavci, poslujete skladno in bolj varno, pri tem pa še prihranite.