Anja Žagar

Podjetnica in predavateljica

Anja Žagar je podjetnica in predavateljica. Po izobrazbi diplomirana univerzitetna ekonomistka, z diplomo s področja blagovne znamke delodajalca. Svojo karierno pot je začela na finančno svetovalnem področju, kmalu pa se je bolj aktivno začela usmerjati v razvoj potenciala ljudi ter s tem namenom postala tudi IC Agile Certified Professional za področje HR (ICP-HR). Skozi svojo kariero je sodelovala z mnogimi managerji, vodji izobraževanj in podjetniki na področju svetovanja pri razvoju zaposlenih. Anja je izvajalka izobraževanj in delavnic na temo uporabne vrednosti poznavanja tipov osebnosti ter mehkih veščin, ki ločijo uspešna podjetja od povprečnih. Je avtorica več kot 60-ih člankov na temo razvoja kadrov, izobraževanj, podjetništva in financ.

Medsebojno razumevanje kot pogoj za kakovostno izvedbo dela

Primeri dobrih praks in izkušnje vedno znova potrjujejo, da so najbolj uspešna in agilna (hitro odzivna) podjetja tista, kjer se zaposleni počutijo varno. Tu ne gre za napisano pravilo ali formalno pogodbo, tu gre za psihološko pogodbo med podjetjem in zaposlenimi, ki je »podpisana« z obojestranskim zaupanjem in dejanji, ki to zaupanje gradijo. Psihološka varnost zaposlenih povečuje njihovo zavzetost za hitro in aktivno izobraževanje (učenje). Ravno čas nepričakovanih sprememb je zato izjemna priložnost za dvosmerno učenje znotraj podjetja, testiranje različnih oblik izobraževanj ter oblikovanje najbolj optimalne kombinacije le-teh za vaše zaposlene.