Aleksander Bastl

direktor, BASS d.o.o.

Aleksander Bastl, rojen leta 1966, je naziv univerzitetni diplomirani inženir računalništva pridobil na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za Računalništvo in informatiko.

Od leta 1991 je zaposlen v podjetju BASS d.o.o. kot direktor in vodja razvoja, kjer je zadolžen za organizacijo dela celotne družbe. Njegova ključna znanja obsegajo odlično poznavanje programskih rešitev in razvojnih orodij, odlično znanje s področja poslovne informatike, odlično
znanje s področja optimizacijskih problemov, dobro poznavanje zakonodaje s področja poslovanja ter odlično vodstvene sposobnosti, strokovnjak za digitalizacijo poslovni procesov, elektronske izmenjave dokumentov B2B,B2C in B2G, digitalizacije dokumentih sistemov DMS , dobro obvladovanje orodij Microsoft Office™, poznavanje in uporaba JAVA EE okolja in razvojnih orodij zanj.

“Aktivno sem sodeloval in vodil nekatere delovne skupine za pripravo standardov za izmenjavo eDokumentov (eRačun, eDobavnica, eNaročilnica, eOpomin, eIOP….), pri GZS – Združenje za Telekomunikacije in Informatiko vodim Sekcijo Ponudnikov Poslovni Programov, SRIP*
Pametna mesta in skupnosti (član programskega svata in usmerjevalnega odbora) , SRIP Krožno gospodarstvo (predsednik Strokovnega sveta – voljeni), aktivno sodelujem pri pripravi in izboljšavah zakonodaje (RRI olajšave za IT-sektor, GDPR, zakon o izmenjavi eDokumentov…..). Od jeseni 2022 pa je tudi Technical Advisor pri Evropski skupnosti v Buslju pri pripravi vseeropskega standarda za eRačune v EU.”