16
Jan

O jezikovnem slogu

16 Jan 2019
0

Modni slog je v poslovnem svetu zelo pomemben. Jezikovni slog pa prav tako. Tudi na podlagi tega si namreč naslovnik našega sporočila ustvarja mnenje o nas in organizaciji, v kateri delamo.

Avtorica prispevka je Irena Potočar Papež

Kaj je jezikovni slog? Sestava besed in izrazoslovje, ki naj bo berljivo in ima jasno sporočilno vrednost. Včasih se pri pisanju po nepotrebnem zapletamo in tvorimo nenavadne besedne zveze in dolge povedi, v katerih se pomen sporočila izgubi ali pa je nejasen.

Zagotovo drži, da bi sestavek, ki bi ga ponudili v slogovni popravek popravljavcem, prav vsak od njih lahko »predelal« drugače, po svojem okusu in pri tem še vedno ohranil pravopisno ter slovnično pravilnost. A sporočevalcu naj bo osnovno vodilo pri slogu jasnost, čeprav je seveda slog pisanja odvisen od vrste besedila. Torej od tega, kaj želi pisec z njim doseči: v zapisani obliki naslovniku posredovati podatek, spodbuditi njegovo domišljijo, ustvariti estetsko ugodje pri bralcu … Lastnosti dobrega sloga v poslovnih besedilih so jedrnatostjasnost, natančnost in razumljivost, velikokrat tudi enostavnost. 

Morda bi vas zanimalo:

15. maja v Ljubljani

JEZIKOVNA ODLIČNOST V PISNIH SPOROČILIH

V nadaljevanju podajam nekaj konkretnih primerov, v katerih lahko slog izboljšamo.

Slabše

Začela je z izdelovanjem nakita.

Boljše

Začela je izdelovati nakit.

Slabše

V tem času pričnejo s cvetenjem tudi pelargonije.

Boljše

V tem času pričnejo cveteti tudi pelargonije.

V tem času zacvetijo tudi pelargonije.

Slabše oziroma narobe

Dokumenti so padli dol iz mize.

Boljše

Dokumenti so padli z mize.

Povsem logično je, da padejo navzdol. Ker niso bili v mizi, ampak na mizi, je pravi predlog z, ne iz.

Slabše

Opravičujem se vam v mojem osebnem imenu.

Boljše

Opravičujem se vam.

Tudi tu je logično, da v svojem imenu. Če bi se opravičevali v imenu koga drugega, bi to poudarili. Tudi beseda osebnem je odveč. Kako pa se lahko opravičimo neosebno?

Slabše

Rada bi se vam zahvalila za prijazen sprejem.

Boljše

Zahvaljujem se vam za prijazen sprejem.

Ker se že zahvaljujem, je izražanje želje z besedo bi v tem primeru neustrezno.

Slabše

S strani ministrstva so nam sporočili, da začnemo z izvajanjem projekta že ta mesec.

Boljše

Z ministrstva so nam sporočili, da začnemo izvajati projekt že ta mesec.

Predložna zvezas strani je kar pogosta v poslovnem izražanju. Uporabimo jo, kadar se želimo izraziti bolj posredno. Značilno je za pasivno oziroma trpniško izražanje.

Velikokrat besedno zvezo s strani lahko izpustimo, saj nima nobene vrednosti. Včasih jo lahko zamenjamo s predlogom od.

Slabše

Po najnovejših podatkih, pridobljenih s strani našega vodstva, smo zelo uspešni.

Boljše

Po najnovejših podatkih, pridobljenih od našega vodstva, smo zelo uspešni.

Slabše

Pri izvedbi pomembne naloge je bežal od odgovornosti.

Boljše

Pri izvedbi pomembne naloge se je izmikal odgovornosti.

Narobe

V naravni nesreči je ostala brez nič.

Prav

V naravni nesreči je ostala brez vsega.

Slabše

Ta predlog je brezprimeren.

Boljše

Ta predlog je neprimeren.

Slabše

Delo je opravil brez vsake napake.

Boljše

Delo je opravil brez (najmanjše) napake.

Slabše

Za spremembo se je odločil brez vsakega vzroka.

Boljše

Za spremembo se je odločil brez (najmanjšega) vzroka.

Slabše

V času praznikov bo naša poslovna enota zaprta.

Boljše

Med prazniki bo naša poslovna enota zaprta.

Slabše

V kratkem času vam bomo sporočili, kako smo se odločili.

Boljše

V kratkem vam bomo sporočili, kako smo se odločili.

Kmalu vam bomo sporočili, kako smo se odločili.

Še boljše je seveda, da navedemo točen datum, kdaj bomo sporočili svojo odločitev.

Slabše

Dali so nam dovoljenje, da smo odšli domov pol ure pred iztekom delovnega časa.

Boljše

Dovolili so nam, da smo odšli domov pol ure pred iztekom delovnega časa.

Ker nam verjetno niso dali pisnega dovoljenja, torej dokumenta, ampak so nam le sporočili (pisno ali ustno), da gremo lahko domov prej, tu uporabimo glagol (dovolili so nam).

Slabše

Dala mi je obljubo, da bo dokončala poročilo do konca tedna.

Obljubila mi je, da bo dokončala poročilo do konca tedna.

Slabše

Janez se je delal norca iz sodelavca Jožeta.

Boljše

Janez se je norčeval iz sodelavca Jožeta.

Slabše

S tabo delim mnenje, da je odločitev, ki jo je predlagal Miha, najustreznejša.

Boljše

Strinjam se s tabo, da je odločitev, ki jo je predlagal Miha, najustreznejša.

Slabše

To smo že dogovorili.

Boljše

O tem smo se že dogovorili.

Slabše

Svetovalec za premoženjske zadeve je veliko doprinesel k direktorjevi lažji odločitvi.

Boljše

Svetovalec za premoženjske zadeve je veliko pripomogel k direktorjevi lažji odločitvi.

Svetovalec za premoženjske zadeve je veliko prispeval k direktorjevi lažji odločitvi.

Slabše

Sodelavka Jana je danes globoko zaskrbljena.

Boljše

Sodelavka Ana je danes zelo zaskrbljena.

Slabše

Pri tem projektu se gre za odnos do okolja in tako tudi za družbeno odgovornost naše organizacije.

Boljše

Pri tem projektu gre za odnos do okolja in tako tudi za družbeno odgovornost naše organizacije.

Slabše

V kolikor bom prišla s službene poti pravočasno, se bom udeležila prireditve v vaši krajevni skupnosti.

Boljše

Če bom prišla s službene poti pravočasno, se bom udeležila prireditve v vaši krajevni skupnosti.

Slabše

Zaradi napornega dela se to pogosto dogaja koncem delovnega časa.

Boljše

Zaradi napornega dela se to pogosto dogaja ob koncu delovnega časa.

Slabše

Tekom sestanka je pogosto pogledoval na uro.

Boljše

Med sestankom je pogosto pogledoval na uro.

Slabše

Prejeli smo preko sto naročil.

Boljše

Prejeli smo več kot sto naročil.

Slabše

V slučaju reklamacije pokličite na navedeno telefonsko številko.

Boljše

 V primeru reklamacije pokličite na navedeno telefonsko številko.

Ob koncu tega zapisa le še namig: tako kot smo kritični in natančni pri modnem slogu in izbiri oblačil ter njihovi kombinaciji, bodimo tudi pri jezikovnem slogu. Tudi z njim namreč prek različnih komunikacijskih kanalov veliko sporočamo ljudem, s katerimi poslovno sodelujemo.

You might also like

[ 9. december, 2018 ]

Novembrski ADMA uvodnik

Leave A Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja