[ 25+ ]

Ur programa in zabave

[ 450+ ]

Udeležencev

[ 15+ ]

Govorcev

Kongres, kjer razvijamo najboljšo podporo menedžmentu!

ADMA je konferenca, kjer se druži in razvija najboljša podpora managementu.

Primerna je za vse, ki verjamete, da je učinkovita podpora nepogrešljiv del uspešnih poslovnih organizacij.

Vabljeni vsi, ki želite s svojim delom prispevati k večji produktivnosti in uspešnosti na vseh področjih delovanja organizacije.

ADMA

Vabljeni v družbo, kjer razvijamo najboljšo podporo menedžmentu!

Kongres ADMA bo od 16. do 18. maja 2019 v Portorožu gostil več kot 450 udeležencev, ki delujejo na področju podpore menedžmentu. Konferenco je od njenih začetkov do danes zaznamovala konkretna sprememba poklica – tako pri vsebini delovnih nalog kot pri nazivih delovnih mest udeležencev.

ADMA je zato beseda oziroma blagovna znamka, ki povezuje vse, ki verjamemo, da je učinkovita podpora nepogrešljiv del uspešnih poslovnih organizacij. Premalo je namreč zavedanja, kako pomembna je vloga tistih, ki delujejo v ozadju uspešnih menedžerjev.

Različnost znanj in kompetenc, ki so potrebna za uspešno opravljanje tega poklica, je praktično nedoločljiva. Najboljša podpora menedžmentu je močna tako na strokovnih znanjih kot pri obvladovanju mehkih veščin.

Zato smo določili tri področja, za katera verjamemo, da so ključna za vašo rast in razvoj na delovnem mestu.

Četrtek bo tako posvečen strateškemu razmišljanju in razvijanju ključnih mehkih veščin prihodnosti. Petek bo v znamenju učinkovite ADME, ki vam bo postegla s prijemi in tehnologijami za večjo produktivnost ne delovnem mestu. Sobota pa bo namenjena uravnoteženi ADMI, ko bomo prisluhnili različnim metodam za obvladovanje stresa. Kongres bomo že tretje leto zapored zaključili z okroglo mizo in pogledi direktorjev na prihodnost in pomen vseh, ki delujejo na področju podpore menedžmentu.

In tudi letos velja, da imajo ob vaši udeležbi nadrejeni sobotno kotizacijo gratis.

In zakaj si želimo vaše družbe?

Kongres ADMA ni zgolj dogodek – je največji slovenski dogodek za zaposlene s področja podpornih služb. Poleg tega, da ima izobraževalni namen, služi tudi vaši potrditvi, druženju in praznovanju vseh, ki delujemo na tem področju in obožujemo svoj poklic.

Vabljeni torej v družbo, kjer razvijamo najboljšo podporo menedžmentu!

Program

PROGRAM 2019

URA

STRATEŠKA ADMA

PREDAVATELJ

8.00–9.00 Sprejem in registracija udeležencev
9.00–9.15 Otvoritev kongresa ADMA Polona Koštomaj, programska vodja kongresa ADMA in Suzi Asfour, predsednica ZKTPS
9.15–10.45

Vodenje nadrejenih


Se večkrat počutite kot žrtev ali lovec?
Vsak od nas bi se ob vprašanju: ”Kako bi se želel počutiti jutri?”, le nasmehnil in izbral eno od besed; dobro, v redu, odlično, lepo… To se nam zdi ”normalno”. Normalno se nam tudi zdi, da smo za svoje počutje odgovorni sami. Težava je v tem kaj naredimo od tukaj naprej in koliko energije in aktivnosti zavestno vlagamo v cilje, ki bi jih radi dosegli. Če nam cilje posreduje avtoriteta, ki jo spoštujemo, je nekoliko lažje. Kako pa si sam postaviti strateške cilje in predvsem kako načrtovati njihovo realizacijo, je za večino ljudi velik izziv? Osmislimo skupaj naše delo in s tem naše življenje.
dr. Aleksander Zadel
10.45–11.15 Odmor
11.15–12.00

Kako podati negativni feedback


Podpora menedžmentu je gotovo v svoji osnovi častno delo podpore. Podpore poslovanju, procesom, vodstvu, strankam, sodelavcem itd. Podpore drugim. Vendar ali to pomeni, da če naj bi podpirali, naj bi se tudi strinjali, sprejeli, kimali, pogoltnili? Zaposleni v podpori menedžmentu imajo pogosto tak občutek. Eden izmed razlogov je gotovo v pričakovanjih okolja, še posebej v sicer čedalje bolj redkih pa vendar še vedno zelo tradicionalnih organizacijah, kjer se čuti avtokratski stil vodenja in stroga hierarhija s pomanjkanjem bontona in vljudnosti. Drugi razlog pa je, nikjer drugje kot v nas samih. Ko si ne upamo ali pa ne znamo povedati tisto, za kar že v naprej vemo, da drugi ne želi slišati. Kaj narediti? Biti še naprej tiho ali sporočiti naš za drugo osebo negativni feedback na konstruktiven in povezovalen način, ki zagotavlja, da bodo naše besede z večjo verjetnostjo padle na plodna tla.
mag. Franka Bertoncelj, univ.dipl.psih.
12.00–12.45

Strategije ravnanja s konflikti


V predavanju bomo predstavili in preizkušali 5 temeljnih strategij ravnanja s konflikti, ki jih (zavedno ali nezavedno) uporabljamo v življenju. Večino izmed njih smo osvojili že v rani mladosti. To so: izogibanje, tekmovanje, kompromis, prilaganje ter sodelovanje. Praviloma v konfliktu nikoli ne uporabljamo le ene strategije, temveč jih prilagajamo glede na situacijo in odnos, ki ga gojimo do nasprotne strani. Prav zato je priporočljivo poznati vseh pet strategij in razvijati spretnosti za njihovo uporabo. Vzorce ravnanja v konfliktih in tipične odzive, bomo prepoznavali tudi skozi praktične primere.
dr. Danijela Brečko
12.45–14.00 Kosilo restavracija GH Bernardin, 10. nadstropje
14.00–14.45

Employer Branding – zakaj je modna muha relevantna tudi zame?


Zakaj je torej ‘employer branding’ relevantev za vsakega zaposlenega? Ker so obstoječi zaposleni največji ambasadorji blagovne znamke delodajalca! Njihovo ustno izročilo (‘word of mouth’) je lahko dragocen, neprecenljiv kapital. Prav tako pa lahko njihove slabe izkušnje – ali zgolj nepoznavanje vrednot blagovne znamke in napačno komuniciranje – povzročajo neposredno škodo ugledu znamke oziroma ugledu delodajalca.
Marjana Lavrič Šulman
14.45–15.30

Zmagovalna miselnost – sodobni temelj zavezništva med vodstvom in podporo


Izjemni dosežki se začnejo v vodstvu. A izjemen vodja ne more biti izjemen brez izjemnih sodelavcev, v prvi vrsti sodelavcev v podpori. Tudi ni dovolj, da vodja razmišlja zmagovalno in da deluje kot motor zmagovalne miselnosti za vse ostale. Pomen in moč zmagovalne miselnosti delujejo v obliki sinergije, ne zaporedja.
Največja dodana vrednost je v premagovanju strahu in preprečevanju dvoma vase. Kdor to obvlada, zmore praktično vse, kar si zastavi.
Na predavanju bo predstavljenih 7 elementov zmagovalne miselnosti in nekaj korakov, s katerimi krepimo svojo samozavest in deluje kot odlična podpora.
Branko Žunec
15.30–16.00 Odmor
16.00–16.30

ADMA navdih


Ste že kdaj v življenju doživeli zavrnitev, padec, neuspeh? Vsi smo jih. Kako po takem padcu vstati in stopati dalje? Je slovensko okolje podporno za ustvarjalnost, ki s seboj nosi tveganje neuspeha? Kaj lahko storimo, da bomo kljub padcem dosegali več sreče in uspehov ter kakšno sporočilo prenesti otrokom?
Petra Škarja
16.30–17.00

Proaktivna ADMA – Transformirajmo naš poklic skupaj


V osrčju vsake funkcionalne organizacije je proaktivna, učinkovita in kompetentna ADMA. Proaktivnost, sposobnost povezovanja ljudi in različnih oddelkov ter zagotavljanje, da se vsi zaposleni osredotočajo na isti cilj je velikokrat neprepoznan, a kljub vsemu vitalni del organizacije. Proaktivna ADMA mora svoje delo opravljati s strastjo in verjeti, da je njeno delo predvsem storitvena dejavnost. S proaktivnostjo in strastjo ADMA zagotavlja storitve od katerih imajo korist tako nadrejeni in ekipa kot tudi celotno podjetje. K vsaki nalogi je potrebno pristopiti z željo po njeni kakovostni in časovno primerni izvršitvi. Ravno učinkovito upravljanje s časom je ena izmed najvišjih vrednosti proaktivne ADME, ki jo lahko zagotavlja svojim nadrejenim.

Tracy Jaggi, Philip Morris International
17.00 Zaključek predavanj
20.00 Podelitev priznanja Poslovna asistentka/tajnica leta 2019
ADMA druženje  GH Bernardin

URA

UČINKOVITA ADMA

PREDAVATELJ

7.00–7.45

ADMA dobrodelni tek in pohod


Na kongresu ADMA bomo spodbujali zdrav duh v zdravem telesu, katerega vrhunec bo petkov ADMA dobrodelni tek in pohod. Vsak udeleženec oziroma udeleženka teka in pohoda bo s plačilom startnine doniral/-a 10 evrov Kriznemu centru za otroke – Hiši zavetja Palčica, ki nudi otrokom, starim med 0 in 6 let, varno bivanje. Vsa zbrana sredstva bomo namenili omenjenemu centru. Na ADMA dobrodelni tek in pohod se boste lahko prijavili na kongresu.
od GH Bernardin do Pirana in nazaj (3 km)
9.00–9.15 Otvoritev drugega dne kongresa ADMA
9.15–10.45

KAJ mislim, je pomembno, KAKO to povem je pomembneje


Tudi vi si želite, da vas slišijo. Povedati kaj in zakaj tako mislite, morda želite pojasniti, da se ne strinjate, da je drugače bolje. Želite prepričati. Z drugimi besedami: Vi in vaš glas štejeta.
Veliko lažje vam bo, če znate izbrati prave besede, jih nanizati v pravem zaporedju in predvsem paziti KAKO jih poveste. V vsakdanjem življenju, namreč, vedno prepriča KAKO, nikdar samo KAJ.
Mojca Žirovnik
10.45–11.15 Odmor
11.15–11.45

Z digitalizacijo procesov do naprednejšega menedžmenta


Spoznali boste zakaj in kako vam nove tehnologije oz. digitalizacija procesov pomaga pri večji produktivnosti in učinkovitosti na delovnem mestu. Ker ste ena od tistih oseb, ki želi s svojim delom prispevati k večji uspešnosti delovanja vaše organizacije in so vam termini kadrovska evidenca, beleženje pristnosti in odsotnosti, izplačila plač, ipd. znani, imate odlično priložnost, da se za vedno poslovite od ročnega vzdrževanja in obdelave podatkov ter se prelevite v strateško podporo menedžmentu.
Nataša Centa in Mojca Hafner Jereb, Četrta pot
11.45–12.15

Novosti na področju hrambe dokumentarnega gradiva


V postopku sprejemanja, natančneje v javni obravnavi, je nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, ki ga je
predvidela nova Uredba o upravnem poslovanju. Prinaša kar nekaj novosti, pa tudi izjemno
obsežno prilogo “Katalog rokov hrambe”, ki bo v veliko pomoč zaposlenim v javni upravi, ki se ukvarjajo s tem področjem.
mag. Hedvika Zdovc
12.15–12.45

Upravljanje z osebnimi podatki – ključen element ugleda podjetja


Področje upravljanja z osebnimi podatki in zagotavljanja ustreznega varovanja mora biti ali postati, če to še ni, strateška, poslovna prioriteta vsakega podjetja. Z njo se mora ukvarjati najvišje vodstvo, zagotavljati mora zadostne vire (finančne in kadrovske), stremeti k najvišjim standardom zagotavljanja informacijske varnosti in varovanja osebnih podatkov.
In zakaj je to pomembno? Zaradi ugleda podjetja, brez katerega ni zaupanja vanj, v njegove izdelke ali storitve, v vodstvo, v zaposlene, vse to pa ogroža konkurenčno prednost in uspešnost poslovanja.
In kje se srečajo osebni podatki in ugled podjetja? Zagotovo v množici digitalnih kanalov, ki so nam na voljo, tako posameznikom, kot podjetjem.
Predavanje bo kot vožnja po panoramski cesti, kjer se bomo naučili opazovati svet okrog sebe na drugačen način, kjer bomo izzive in težave spremenili v priložnosti.
Barbara Krajnc
12.45–14.00 Kosilo restavracija GH Bernardin, 10. nadstropje
14.00–14.45

6 korakov do uravnoteženega delovnega časa


Morda se tudi vam dogaja, da med delovnikom vse težje najdete čas za globoko osredotočenost? Prekinitve, motnje, distrakcije so danes stalnica, ki nam vsem kradejo sposobnost ohranjanja pozornosti dovolj dolgo, da bi delo učinkovito zaključevali. Hkrati pa trenirajo naše možgane na impulzivno odzivanje. Ker v med delovnikom ne najdemo časa za fokus, delo pogosto nosimo domov in si s tem kratimo čas za počitek. Na ta način izgubljamo bitko na obeh straneh – na strani dela in življenja. Na predavanju bom osvetlila motilce s katerimi se uljdje soočamo v današnji »ekonomijo pozornosti« in predstavila 6 načel produktivnega delovanja, ki jih takoj lahko začnete koristiti, da ste produktivni in uspešni, hkrati pa vam ostane še nekaj dragocenega časa zase.
mag. phil. Mihela Baranašič Vidmar, Transolution Business Trenerka
14.45–15.30

Učinkovitost posameznika in timsko delo


Večina zaposlenih ne dela samih, delamo v skupinah, oddelkih, pisarnah, obratih, tudi v timu. Tim se razume kot najbolj učinkovita oblika skupinskega dela. Kdaj sta del in celota, posameznik in sistem v idealnem razmerju, odnosu? Je v timu sploh mogoče govoriti o idealnem razmerju? Lahko to razmerje opišemo geometrično? Je lahko to razmerje lepo? Nekaj razmišljanj, ki bodo ponudile še več vprašanj.
dr. Miran Rems
15.30–16.00

Humanitarna ADMA


V Palčici, edinem kriznem centru za najmlajše pri nas, se pišejo težke zgodbe. Hiša zavetja, kot jo še imenujejo, na prvi pogled spominja na običajni vrtec. A za štirimi stenami so nastanjeni tisti, ki so že v najnežnejših letih okusili, kako kruta in bolna je lahko človeška nrav. Manuela Ham bo predstavila njihovo delo in zgodbe, skupaj pa bomo z ADMA tekom zbirali donacije za to ustanovo.
Manuela Ham, Hiša zavetja Palčica
16.00 Zaključek predavanj
21.00 ADMA zabava  News Cafe

URA

URAVNOTEŽENA ADMA

PREDAVATELJ

9.30–9.35  Otvoritev tretjega dne kongresa ADMA  
9.35–10.05 

Meditacija z zvokom


Zvok je že od nekdaj močno zdravilno orodje, s katerim so si pomagala že mnoga ljudstva (gong izhaja od časa 4000 let p.n.š.) in civilizacije. Zvok uravnava delovanje obeh možganskih hemisfer. Možgani ob poslušanju zvoka preidejo v frekvenco alfa ali celo theta stanja, kar pomeni, da vstopamo v našo podzavest in se osvobajamo vseh strahov, misli, negativnih vzorcev, prepričanj, čustev, ter energetskih blokad, ki se prenesejo na fizično telo. Na predavanju bomo spoznali, kako si lahko z zvokom pomagamo, da živimo bolj sproščeno in kvalitetno.
Tjaša Cepuš, Zvočni SPA
10.05–11.00 Izgorelost brez cenzure

V predavanju se bom osredotočil na to, kako sodobna okolja, službe in mediji vplivajo na naše razpoloženje na vsakodnevni ravni. In kako kot ljudje, ki smo čustvena in racionalna bitja, velikokrat zaradi osnovnih stvari ne znamo ubežati temu, da si ne bi zgradili previsokih pričakovanj. Pričakovanj o svoji sreči, življenjih, dobrem počutju. S tem postanemo tudi ujetniki pričakovanj drugih. Zato bomo govorili o tem, kako se upravlja s temi pričakovanji in kako je “biti v redu” nekaj, kar je po eni strani zelo preprosto in kako je to pravzaprav neka osnova. Ta zahteva po nenehni sreči, nas namreč hitro lahko dela nesrečne. Na predavanju bomo spoznali nekaj mehanizmov, kako delovati s tem in se predvsem imeli fino.
Aljoša Bagola, kreativni direktor v agenciji Pristop, kolumnist, predavatelj, oče in partner
11.00–11.30  Odmor  
11.30–12.20

Tehnike soočanja s stresom


Učinkovito soočanje s stresom je predavanje z delavnico o stresu. Skozi različne praktične primere bomo spoznali zakonitosti stresa, dojemanje stresa, vrste stresa in razumevanje lastnega reagiranja v stresni situaciji. Spoznali bomo preizkuse stresne odpornosti in načine reagiranja v stresni situaciji. Govorili bomo tudi o kumulativnosti stresorjev, razvijanju stresne tolerance,  razumevanju pozitivnega in negativnega stresa ter kognitivnega vidika stresa. Predstavili bomo posledice ekonomske in psihološke posledice stresa za družbo in za posameznika. Drugi del predavanja bo namenjen psihoregulaciji stresa, govorili bomo o možnostih razvoja samokontrole, o učinkoviti borbi proti stresu, predstavili pa bomo tudi različne relaksacijske tehnike (AT, hipnozo, dihalne tehnike idr.), s katerimi se lahko aktivno borimo proti škodljivim posledicam stresa in predstavljajo obliko samopomoči.
prof. dr. Matej Tušak, psiholog
12.20–13.00 Okrogla miza z direktorji Moderator:
prof. dr. Matej Tušak, psiholog
Udeleženci okrogle mize:
mag. Radivoj Nardin, direktor SB Izola
Gregor Jamnik, generalni direktor Hotela Slon in City Hotela
mag. Marko Zidanšek, direktor podjetja Simbio,
Primož Kovačič, partner v podjetju Ernst & Young
 
13.00 Zaključek kongresa ADMA 2019  

 

GOVORCI IN GOVORKE

Tracy Jaggi

Tracy Jaggi

Administrative Executive Assistant at Philip Morris International

Z diplomo iz komunikacije na ameriški univerzi Simmons College v Bostonu in z več kot 20-letnimi izkušnjami v podpori top menedžmentu na področjih maloprodaje, izobraževanja, nepremičnin in tobačnih izdelkov je Tracy Jaggi ena izmed svetovno najbolj priznanih zaposlenih v podpori menedžmentu. S svojo filozofijo in željo po izobraževanju zaposlenih v podpori menedžmentu pomaga udeležencem priznanih konferenc po vsem svetu. Predana je odličnosti, ima vrhunsko sposobnost racionalizacije procesov, dviga učinkovitosti in spodbujanja dobrih odnosov znotraj organizacij. Tracy je ambiciozna in išče pustolovščine v vsem kar počne.

[Psiholog, svetovalec in coach]

dr. Aleksander Zadel

[Psiholog, svetovalec in coach]

dr. Aleksander Zadel

[Športni psiholog]

dr. Matej Tušak

[Športni psiholog]

dr. Matej Tušak

[Oglaševalski guru, kolumnist, predavatelj]

Aljoša Bagola

[Oglaševalski guru, kolumnist, predavatelj]

Aljoša Bagola

[predavateljica]

dr. Danijela Brečko

[predavateljica]

dr. Danijela Brečko

[Psihologinja, predavateljica, svetovalka in coach]

Franka Bertoncelj

[Psihologinja, predavateljica, svetovalka in coach]

Franka Bertoncelj

David Urankar – moderator letošnje ADME

David Urankar je televizijski voditelj, ki ga lahko spremljate v oddaji Dobro jutro, Slovenija in v avtomobilski oddaji Avtomobilnost na nacionalni televiziji. V slovenski knjigi rekordov je zapisan kot prvi voznik boba v državni reprezentanci, s katero je 5 sezon nastopal v evropskem in ameriškem pokalu. Mednarodno je prepoznaven tudi po številnih reklamnih kampanjah, med njimi so Adidas, Mercedes-Benz, Vaseline, Jaguar … in tudi najnovejša za Philips, ki jo trenutno lahko ujamete na vaših malih ekranih ter na Instagramu …

IZBERITE SI SVOJO KOTIZACIJO ZDAJ

Rezervirajte si svoje mesto na kongresu ADMA

KOTIZACIJE
Izjave udeležencev

IZJAVE UDELEŽENCEV

Sponzorji kongresa

ADMA ČLANKI

28 Feb
2019

Marčevski ADMA uvodnik

»Lotite se nečesa, kar je težko; koristilo vam bo. Če ne boste poskušali storiti nekaj več od tega, kar že…

[ read more ]
28 Feb
2019

(Intervju) Aljoša Bagola: “V poslovnih okoljih trenutno obstaja strah pred govorjenjem o izgorelosti”

Aljoša Bagola je kreativni direktor v oglaševalskem podjetju, kolumnist, predavatelj, oče, partner in še veliko drugega. Kmalu ga boste lahko…

[ read more ]
19 Jan
2019

Januarski ADMA uvodnik

Dragi ADMA bralci, začeli smo odštevati novih 365 dni. Začetek leta je lepa priložnost za nove zaobljube, nove cilje, nove…

[ read more ]
16 Jan
2019

O jezikovnem slogu

Modni slog je v poslovnem svetu zelo pomemben. Jezikovni slog pa prav tako. Tudi na podlagi tega si namreč naslovnik…

[ read more ]
09 Dec
2018

Novembrski ADMA uvodnik

Dragi ADMA bralci, ko se iz službe domov vrnem praktično v temi, pa ne zato, ker bi tako dolgodelala, se zavem,…

[ read more ]

Portorož

Kongres ADMA bo ponovno preplavil najsvetlejšo dvorano kongresnega centra GH Bernardin, dvorano Evropa.
Osupljiv pogled na morje, sodobna tehnologija in prostornost bodo poskrbeli za ADMAstično doživetje.

[ Dvorana Europa ]

Grand hotel Bernardin

Obala 2, 6320 Portorož

Nastanitve